Vianočné posolstvo

Milí farníci a priatelia našej farnosti!
Som si istý, že dnešný slávnostný deň, kedy sme si pripomenuli Božie narodenie, bol dosť pozitívny , keďže sa nedalo nevnímať od skorého rána jasné slnečné svetlo.
V súvislosti s dnešným Božím slovom a posolstvom Vianoc, by som sa chcel na tomto mieste podeliť s Vami s jedným silným zážitkom z čias môjho pôsobenia na Šumave. V podstate každé ráno počas 8 rokov som vyrážal z fary na kopec Dobrá Voda modliac sa sv. ruženec. Cestou späť nasledovala občas aj zastávka v kostole. No a stalo sa niekoľko x, že lúče vychádzajúceho slnka prechádzali cez číre okná vo svätyni a dotýkali sa krásneho veľkého krištáľového lustra, ktorý sme tam zakúpili. No a skúste si to predstaviť, ako zásluhou množstva sklíčok bol kostol plný malých dúhových odrazov. Bolo to veľmi silné… Nielen že som sa cítil veľmi povznesene, ale získal som konkrétnu skúsenosť. Ježiš je „Svetlo vychádzajúce z výsosti“. Ja som tým sklíčkom, ktoré môže odrážať či posielať do svojho okolia rozložené Ježišovo svetlo, jeho prítomnosť v rôznych farbách. Povedzme v deviatich farbách, o ktorých píše sv. Pavol v 5. kapitole v liste Galaťanom. Láska, radosť, miernosť, zhovievavosť, zdržanlivosť, vernosť, dobrota, láskavosť a pokoj – toto sú hodnoty, ktoré tento svet – niekedy dosť tmavý, pochmúrny, neveselý – potrebuje. Takže toto je pre nás dobrá správa, že atmosféra Vianoc nekončí o niekoľko dní. Je naším poslaním byť nástrojmi Ježišovej prítomnosti v tomto svete.
Keď budeme doma alebo v kostole vidieť luster, skúsme si to pripomenúť, že chceme žiť aj po Vianociach život čistý a priehľadný, nie zaprášený a matný, život nasmerovaný na Ježiša, s veľkou túžbou robiť tento svet pestrým a obohateným o spomenuté hodnoty. Sv. Ján píše: „Pravé svetlo, ktoré osvecuje každého človeka, prišlo na svet. Uchovajme si túto vianočnú pravdu v živej pamäti a prenesme ju do slov a skutkov. V najbližších dňoch budú vo vnútri kľakátka umiestneného v predsieni kostola v Petrovej Vsi k dispozícii malé farebné „odrazky“, ktoré si môžete na pamiatku vziať. Veľmi sa teším na tú atmosféru, ktorú budeme po Vianociach spolu vytvárať…v našich rodinách, v obchodoch, na uliciach, v zamestnaní…Všade, kde sa ako malé krištáľové sklíčka ocitneme.
Ešte nejaké oznamy: 1.Dnes od 13.00 bude otvorený kostol. Máme ho pekne vyzdobený, s pekným Betlehemom. Škoda nevyužiť čas a možnosť zastaviť sa aj s deťmi na krátku návštevu, na modlitbu, na to aby sa rodičia porozprávali s deťmi na tom pravom mieste. Takže to poviem takto: Dá sa ísť „okolo – cestou do prírody, do obchodu, do autoservisu, na obecný úrad, na poštu…“ S rúškom, použiť dezinfekciu…Nebojte sa…V kostole je prítomný Pán nášho života a náš Priateľ Ježiš…2.Kto chce nechať odslúžiť po nedeli sv. omšu na nejaký úmysel bez toho, aby bol účastný na nej fyzicky, dohodnite si to priamo so mnou osobne na fare alebo na t.č. 0948772456
Tak užime si tieto sviatočné dni čo najviac intenzívne…Váš Padre qj
OMČ – 1740/248+4

Vianoce 2020

Milí farníci a priatelia našej farnosti!
Iste to Panna Mária so sv. Jozefom nemali ľahké, keď sa museli podriadiť štátnym zákonom a nariadeniam a práve vo vrcholnom očakávaní dieťaťa sa museli vydať na náročnú cestu do Betlehema kvôli nejakému nápadu cisára Augusta, ktorý si zmyslel sčítať národ. Ale podriadili sa. Aj tieto okolnosti boli zakomponované do dejín spásy a Božích plánov. Oni vedeli, čo je v rámci dekorácie týmito okolnosťami podstatné v ich živote.
Aj súčasné okolnosti nášho života nie sú podľa našich predstáv, nepáčia sa nám. Dokonca pandémia, obmedzenia, počasie, politika a neviem čo ešte, spôsobujú, že niektorí hovoria alebo možno si myslia, že ako keby Vianoce ani neboli. Oni sú. Záleží, čo je pre nás podstatné. Či dekorácie podľa našich predstáv – sneh, koledy, radostné tradičné bohoslužby, prechádzky, návštevy… Alebo pravda, že Pán Ježiš sa narodil a my to slávime trochu iným spôsobom. A to je pre nás teda príležitosť – prehĺbiť vzťah k
Ježišovi.
Tak to Vám zo srdca prajem, aby Ježiš sa v nás znovu narodil a aby jeho narodenie nám prinieslo tie hodnoty, po ktorých tak veľmi túžime: lásku, pokoj, vzájomné porozumenie, atď, atď.
Teda – VESELÉ VIANOCE
Váš Padre QJ

 

4. adventná nedeľa

Milí farníci a priatelia našej farnosti!
Už sme začali sláviť a máme pred sebou 4. nedeľu adventnú. Hoci účasť na nedeľných sv. omšiach a v prikázané sviatky je stále dišpenzovaná, predsa len Vás pozývam na slávenie sv. omše. Takže kto sa cítite zdravý, nemáte nijaké podozrivé príznaky korona nemoci, a máte odvahu a hlavne túžbu osláviť Pána, vytvoriť bohoslužobné spoločenstvo navzájom a načerpať radosti, pokoja a pozitívne sa naladiť, tak príďte.
Aj pri zachovaní najnovších obmedzení máme v našom kostole v Petrovej Vsi k dispozícii 120 miest na sedenie. Takže nezabudnite rúška na tvári, pri vstupoch do kostola je dezinfekcia a v kostole zaujať označené miesta. Kapacitu kostola sme zväčšili o niekoľko miest, ktoré poskytujú stoličky, využite ich prosím.
Spolubratia v Holíči sú v karanténe, niektorí z nich aj pozitívne, myslime na nich s prosbou o uzdravenie. Tým pádom farníci z Holíča a filiálok k Holíču patriacich budú v najbližších sviatočných dňoch bez možnosti fyzickej účasti na sv. omši. Pozývame ich teda k nám. Doporučujem sledovať oznamy o bohoslužbách – na FB aj na internete, aj na nástenke v predsieni kostola.
Teším sa na Vás!
Padre Quirín
OMČ=1747/249+4

Mikulášska nádielka v našom kostole

V sobotu večer po sv. omši sa deti vôbec neponáhľali domov. Mali veľmi dobré tušenie, že ani tento rok ich sv. Mikuláš neobíde. A veru nesklamal, opäť medzi nás so svojím anjelským sprievodom zavítal. Deťom zaspievali, potešili milým slovom i sladkou nádielkou. Ďakujeme, milý Mikuláš a nežní anjelici…

« 1 z 2 »

Milí farníci a priatelia našej farnosti, mám pre Vás niekoľko oznamov:

Pozývam deti na sv.o. v predvečer sviatku sv. Mikuláša – v Petrovej Vsi o 17.00 a v Letničí o 18.00. Budú sa rozdávať samolepky…
Pri sv.o. v sobotu a v nedeľu v Petrovej Vsi budú zbierky venované na opravu organu.
Blížia sa Vianoce. Kto by chcel obdarovať chlapcov v komunite Cenacolo v Kráľovej pri Senci, môže do 20.12. priniesť do predsiene kostola alebo na faru trvanlivé potraviny, drogériu, ponožky, pracovné rukavice.. Alebo peniaze na zakúpenie týchto vecí, Bližšie info podám.
OMČ 1764/252
Padre Q.

Slávnosť 1. adventnej nedele

Začiatok jedinečného adventného obdobia sme ešte viac mohli prežívať na dnešnej sv. omši, na ktorej boli požehnané adventné vence.

Zároveň páter Quirín za celé farské spoločenstvo zablahoželal p. Kamile Ružičkovej pri príležitosti jej vzácneho životného jubilea – 100. narodeniny. Vo svojom príhovore vyzdvihol nielen jej obdivuhodnú vitalitu, ale najmä krásu jej duševných vlastností.

K blahoželaniu sa pridali aj členovia Kultúrneho klubu.

Adventné obdobie

Milí farníci a priatelia našej farnosti!
Pri kostole nám už stojí vianočný stromček /stromisko/- ako vždy- vyniká krásou na najvyššej úrovni. Je dobrou správou pre nás, že do spleti strachu, obáv, pesimizmu, negativizmu, nadávania, nechuti, ľahostajnosti, rezignácie, egoizmu….túto nedeľu nám zažína advent = čas na prehodnotenie myšlienok, slov, skutkov a životných postojov voči Bohu, voči blížnym aj voči sebe. Je to jedinečná doba pre každého z nás, ktorá má vyvrcholiť slávením Ježišových narodenín, A toto je zdroj pravej radosti, pokoja, lásky, solidarity, vzájomnej úcty, milosrdenstva.
Pamätajme na to, že je dobré – si dať malé predsavzatie, aby sme si každý deň pripomenuli naše základné a hlavné smerovanie, ktoré má byť motiváciou pre našu neustálu premenu – k lepšiemu.
Pamätajme na to, že je dobré – si urobiť, dať urobiť, kúpiť…adventný veniec a priniesť ho do kostola požehnať zajtra alebo v nedeľu pred sv.o.
Pamätajme na to, že je dobré – povzbudzovať deti, aby prichádzali v nedeľu a prikázané sviatky /aspoň/ na sv.omšu do kostola, kde dostanú samolepky, ktoré potom môžete deťom dovysvetliť.
Pozývam deti na slávenie 1.nedele adventnej aj kvôli tomu, že je pre nich pripravený materiál na prežívanie adventnej doby.
PS:Prosím o prepáčenie, že som Vám podal neoverenú informáciu o údajnom včerajšom požehnaní Sv.otca Františka. Ešteže to nebola negatívna informácia. Vieme, koľko negatívnych nepravdivých informácií sa dnes šíri svetom. A čo spôsobujú… Takže my máme pred sebou adventný čas, tak si ho užime s pokojom a poďme na to riadne do hĺbky…
Padre Q

pár informácií

Milí farníci a priatelia našej farnosti!
V skratke uvádzam pár informácií:
– dnes do 17.00 je v kostole v Petrovej Vsi vyložená Najsv. Sviatosť Oltárna , pozývam aspoň na krátke zastavenie s možnosťou načerpania…
– dnes o 18.00 mal by byť na TV LUX priamy prenos z Vatikánu – Sv.otec František udelí požehnanie. Je možnosť získať plnomocné odpustky
– teraz v nedeľu je zbierka na Charitu. U nás je možné prispieť do pokladničky na vchodových dverách v kostole alebo pri sv.omšiach zajtra 17.00, v nedeľu 7.30, 9.00, v Letničí zajtra 18.00, v nedeľu 10.30
– ponúkam kalendáre na budúci rok 3,-eur/kus. Kalendáre sú vydané k jubilejnému roku – slávime 900 rokov od založenia našej premonštrátskej rehole. Zaujímavé fotografie nám umožnia rozšíriť naše horizonty ohľadom poznania rehole a miest, ktoré s touto témou súvisia -dnešný pôst obetujeme na základe výzvy našich biskupov za ukončenie pandémie

Možnosť opäť sláviť verejné bohoslužby

Bratislava 2. novembra (TK KBS) Na základe Uznesenia Vlády SR č. 693 z 28. 10. 2020 a vyhlášky č. 12 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky z 29. 10. 2020 je od 2. 11. 2020 opäť možné sláviť verejné bohoslužby pre tých, ktorí sa vedia preukázať:

a) potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu vykonaným od 29. októbra 2020 do 1. novembra 2020 (alebo počas trvania zákazu vychádzania)

b) certifikátom vydaným Ministerstvom zdravotníctva SR s negatívnym výsledkom antigénového testu certifikovaného na území EÚ na ochorenie COVID-19 vykonaným od 29. októbra 2020 do 1. novembra 2020 subjektom podieľajúcim sa na celoplošnom testovaní „Spoločná zodpovednosť“.

Verejné bohoslužby budú však stále ako hromadné podujatia limitované počtom 6 účastníkov. Kňazov preto prosíme o aplikovanie pastoračnej múdrosti pri uvedení tohto obmedzenia do praxe, s ohľadom na lokálne podmienky (teoreticky sa svätej omše môžu zúčastniť napríklad členovia rodiny, na úmysel ktorej sa bohoslužba slávi).

Chrámy môžu byť otvorené pre osobnú modlitbu a vysluhovanie sviatostí (podávanie svätého prijímania, svätá spoveď). Vysluhovanie sviatostí však treba uskutočňovať individuálnym spôsobom – tak, aby nenadobúdalo charakter hromadného podujatia.

Limit pre počet prítomných v chráme pre osobnú modlitbu v jednom okamihu je daný rozlohou chrámu: počet prítomných nesmie prekročiť jednu osobu na 15m2 plochy chrámu.

V chrámoch je potrebné viditeľne (na dverách alebo vo výveske) umiestniť nasledovné oznamy:

1. V prípade vzniku akútneho respiračného ochorenia, je osoba povinná zostať v domácej izolácii.

2. Ak sa u osoby prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, treba telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a opustiť miesto hromadného podujatia.

3. Zákaz podávania rúk.

Ohľadom krstov, sobášov a pohrebov zostáva v platnosti to, čo doteraz (pre najbližších príbuzných, s limitom jedna osoba na 15m2 chrámu v interiéri a 2m rozostupy v exteriéri).

V nových okolnostiach znovu pripomíname vyjadrenie predsedu KBS Mons. Stanislava Zvolenského: „Čo sa týka mnohých konkrétnych, praktických otázok, ktoré kňazi aj veriaci kladú, treba povedať, že v danej situácii nie je možné dať všetky presné odpovede. Je však potrebné, aby sa každý oboznámil s platnými pravidlami, a na ich základe kňazi zvážili ako prakticky vyjsť v ústrety konkrétnej pastoračnej potrebe. […] Prosím kňazov o aplikovanie pastoračnej múdrosti, s primeranou obozretnosťou, keďže situácia v spoločnosti je vážna. Ak by sa v konkrétnom prípade ukázalo, že určitú vec nemožno kvôli zákazu vychádzania robiť takým spôsobom, pre aký sa kňaz rozhodol, treba s pokojom a bez hádky prijať upozornenie poriadkových zložiek, vysvetliť dobrý úmysel konania a následne sa zariadiť podľa ich pokynov.“

TK KBS / Martin Kramara

„DUŠIČKOVÉ“ ODPUSTKY CELÝ NOVEMBER

PRE PANDÉMIU BUDE MOŽNÉ ZÍSKAŤ
„DUŠIČKOVÉ“ ODPUSTKY CELÝ NOVEMBER 🙏
Toho roku, za aktuálnych okolností spôsobených pandémiou Covidu-19, bude možnosť získať úplné odpustky pre zomrelých veriacich predĺžená na celý mesiac november, a budú prispôsobené úkony a podmienky na ich získanie, aby sa zaistila bezpečnosť veriacich.
Apoštolská penitenciária s osobitným poverením od Jeho Svätosti pápeža Františka, ochotne stanovuje a rozhoduje, že toho roku, aby sa vyhlo zhromažďovaniu tam, kde je to zakázané:
1️⃣ úplné odpustky pre tých, ktorí navštívia cintorín a pomodlia sa za zosnulých, hoci len v duchu, ktoré norma stanovuje len pre dni od 1. do 8. novembra, môžu byť presunuté na ďalšie dni, až do konca tohto mesiaca. Tieto dni, ľubovoľne zvolené jednotlivými veriacimi, nemusia nasledovať za sebou;
2️⃣ úplné odpustky z 2. novembra, stanovené pri príležitosti Spomienky na všetkých verných zosnulých, ktoré môžu získať tí, čo nábožne navštívia chrám alebo kaplnku a pomodlia sa Otče náš a Verím v Boha, môžu byť presunuté nielen na predošlú alebo nasledujúcu nedeľu alebo na sviatok Všetkých svätých, ale aj na iný deň v mesiaci november, podľa slobodného rozhodnutia jednotlivých veriacich.
⚠️ Starí, chorí a všetci, ktorí z vážnych dôvodov nemôžu vychádzať z domu, napríklad z dôvodu obmedzení nariadených kompetentnou autoritou v čase pandémie, aby sa zabránilo tomu, že mnohí veriaci sa zhromaždia na posvätných miestach, môžu získať úplné odpustky aj keď sa duchovne spoja so všetkými ostatnými veriacimi, zrieknu sa akéhokoľvek hriechu s úmyslom splniť ako náhle to bude možné tri ďalšie zvyčajné podmienky (sviatostná spoveď, sväté prijímanie a modlitba na úmysel Svätého Otca), pred obrazom Pána Ježiša a Preblahoslavenej Panny Mária sa pomodlia zbožne modlitby za zosnulých, napríklad ranné chvály alebo vešpery z Liturgie hodín za zosnulých, svätý ruženec, korunku Božieho milosrdenstva alebo iné modlitby za zosnulých, ktoré sa veriaci radi modlia, alebo sa zahĺbia do meditačného čítania jedného z evanjeliových úryvkov ponúkaných v liturgii za zosnulých, alebo vykonajú skutok milosrdenstva, obetujúc Bohu bolesti a útrapy vlastného života.
Zdroj: TK KBS
Vy, ktorí máte záujem o sviatosť zmierenia a Eucharistiu prihláste sa u mňa osobne, telefonicky 0948772456, cez messenger, email…Som k službám po vzájomnej dohode kedykoľvek! Padre Q