Rozpis čítaní

Petrova Ves

Letničie

1. čítanie
2. čítanie
1. čítanie
2. čítanie
2. nedeľa v Cezročnom období
20. 1. 1019
Dvoranovi Katka Kaššová Janka Jurčová
3. nedeľa v Cezročnom období
27. 1. 1019
Lasicovi Marián Kotvan Vladka Ravasová
4. nedeľa v Cezročnom období
3. 2. 1018
Blanka Krajíčková Silvia Hrubšová Ľubica Lániková Michaela Michalková
5. nedeľa v Cezročnom období
10. 2. 1019
Marta Malíková Kristína Baňovičová Janka Jurčová Katka Kaššová
6. nedeľa v Cezročnom období
17. 2. 1019
Petra Hyžová Blažej Pišoja Vladka Ravasová Marián Kotvan
7. nedeľa v Cezročnom období
24. 2. 1019
Silvia Hrubšová Ľubica Hrubšová Michaela Michalková Ľubica Lániková
8. nedeľa v Cezročnom období
3. 3. 1019
Ľubica Procházková sr. Noemi Katka Kaššová Janka Jurčová
1. pôstna nedeľa
10. 3. 1019
Zuzana Morávková Aneta Kudolániová Marián Kotvan Vladka Ravasová
2. pôstna nedeľa
17. 3. 1019
Kudolániovi Ľubica Lániková Michaela Michalková