Rozpis čítaní

Petrova Ves

Letničie

1. čítanie
2. čítanie
1. čítanie
2. čítanie
12. Nedeľa
v Cezročnom období
21. 6. 2020
7:00  Blanka Krajíčková Anna Polesňáková Michaela Michalková Ľubica Lániková
9:00 Lasicová Lasica
13. Nedeľa
v Cezročnom období
28. 6. 2020
7:00  Blanka Krajíčková Anna Polesňáková Vladka Ravasová Marián Kotvan
9:00 Marta Malíková Kristína Baňovičová
Svätých Cyrila a Metoda,
slovanských vierozvestov
5. 7. 2020
Dvoranovi Katka Kaššová Janka Jurčová
15. Nedeľa
v Cezročnom období
12. 7. 2020
Kudolániovi Ľubica Lániková Michaela Michalková
21. Nedeľa
v Cezročnom období
23. 8. 2020
Marián Kotvan Vladka Ravasová
22. Nedeľa
v Cezročnom období
30. 8. 2020
Janka Jurčová Katka Kaššová
26. Nedeľa
v Cezročnom období
27. 9. 2020
Ľubica Lániková Michaela Michalková
27. Nedeľa
v Cezročnom období
4. 10. 2020
Marián Kotvan Vladka Ravasová
28. Nedeľa
v Cezročnom období
11. 10. 2020
Janka Jurčová Katka Kaššová
29. Nedeľa
v Cezročnom období
18. 10. 2020
Michaela Michalková Ľubica Lániková
30. Nedeľa
v Cezročnom období
25. 10. 2020
Vladka Ravasová Marián Kotvan