Rozpis čítaní

Petrova Ves

Letničie

1. čítanie
2. čítanie
1. čítanie
2. čítanie
18. nedeľa
v Cezročnom období
4. 8. 2019
Silvia Hrubšová Ľubica Hrubšová Marián Kotvan Vladka Ravasová
19. nedeľa
v Cezročnom období
11. 8. 2019
Anna Polesňáková Lýdia Krajíčková Ľubica Lániková Michaela Michalková
20. nedeľa
v Cezročnom období
18. 8. 2019
Marta Malíková Kristína Baňovičová Janka Jurčová Katka Kaššová
21. nedeľa
v Cezročnom období
25. 8. 2019
Aneta Kudolániová Zuzana Morávková Vladka Ravasová Marián Kotvan
22. nedeľa
v Cezročnom období
1. 9. 2019
Veronika Hyžová Blažej Pišoja Michaela Michalková Ľubica Lániková
23. nedeľa
v Cezročnom období
8. 9. 2019
krojovaní Katka Kaššová Janka Jurčová
Sedembolestnej Panny
Márie, patrónky Slovenska
15. 9. 2019
Dvoranovi Marián Kotvan Vladka Ravasová
25. nedeľa
v Cezročnom období
22. 9. 2019
Kudolániovi Ľubica Lániková Michaela Michalková