Rozpis čítaní

Petrova Ves

Letničie

1. čítanie
2. čítanie
1. čítanie
2. čítanie
6. Veľkonočná nedeľa
26. 5. 2019
Anna Polesňáková Lýdia Krajíčková Vladka Ravasová Marián Kotvan
7. Veľkonočná nedeľa
2. 6. 2019
Dvoranovi Michaela Michalková Ľubica Lániková
Zoslanie Ducha Svätého
9. 6. 2019
Blanka Krajíčková Silvia Hrubšová Katka Kaššová Janka Jurčová
Najsvätejšej Trojice
16. 6. 2019
Marta Malíková Kristína Baňovičová Marián Kotvan Vladka Ravasová
12. nedeľa
v Cezročnom období
23. 6. 2019
Veronika Hyžová Blažej Pišoja Ľubica Lániková Michaela Michalková
13. nedeľa
v Cezročnom období
30. 6. 2019
Aneta Kudolániová Zuzana Morávková Janka Jurčová Katka Kaššová
14. nedeľa
v Cezročnom období
7. 7. 2019
Silvia Hrubšová  Ľubica Hrubšová Vladka Ravasová Marián Kotvan
15. nedeľa
v Cezročnom období
14. 7. 2019
Kudolániovi Michaela Michalková Ľubica Lániková
16. nedeľa
v Cezročnom období
21. 7. 2019
sr. Noemi Anna Božková Katka Kaššová Janka Jurčová