Rozpis čítaní

Petrova Ves

Letničie

1. čítanie
2. čítanie
1. čítanie
2. čítanie
27. nedeľa
v Cezročnom období
6. 10. 2019
Dvoranovi Vladka Ravasová Marián Kotvan
28. nedeľa
v Cezročnom období
13. 10. 2019
Anna Polesňáková Lýdia Krajíčková Michaela Michalková Ľubica Lániková
29. nedeľa
v Cezročnom období
20. 10. 2019
Blanka Krajíčková Silvia Hrubšová Katka Kaššová Janka Jurčová
30. nedeľa
v Cezročnom období
27. 10. 2019
Kudolániov Marián Kotvan Vladka Ravasová
31. nedeľa
v Cezročnom období
3. 11. 2019
Marta Malíková Kristína Baňovičová Ľubica Lániková Michaela Michalková
32. nedeľa
v Cezročnom období
10. 11. 2019
Veronika Hyžová Blažej Pišoja Janka Jurčová Katka Kaššová
33. nedeľa
v Cezročnom období
17. 11. 2019
Aneta Kudolániová Zuzana Morávková Vladka Ravasová Marián Kotvan
34. nedeľa
v Cezročnom období
Krista Kráľa
24. 11. 2019
Silvia Hrubšová Ľubica Hrubšová Michaela Michalková Ľubica Lániková
1. adventná nedeľa
1. 12. 2019
sr. Noemi Anna Božková Katka Kaššová Janka Jurčová