Rozpis čítaní

Petrova Ves

Letničie

1. čítanie
2. čítanie
1. čítanie
2. čítanie
12. Nedeľa
v Cezročnom období
21. 6. 2020
7:00  Blanka Krajíčková Anna Polesňáková Michaela Michalková Ľubica Lániková
9:00 Lasicová Lasica
13. Nedeľa
v Cezročnom období
28. 6. 2020
7:00  Blanka Krajíčková Anna Polesňáková Vladka Ravasová Marián Kotvan
9:00 Marta Malíková Kristína Baňovičová
Svätých Cyrila a Metoda,
slovanských vierozvestov
5. 7. 2020
Dvoranovi Katka Kaššová Janka Jurčová
15. Nedeľa
v Cezročnom období
12. 7. 2020
Kudolániovi Ľubica Lániková Michaela Michalková
21. Nedeľa
v Cezročnom období
23. 8. 2020
Marián Kotvan Vladka Ravasová
22. Nedeľa
v Cezročnom období
30. 8. 2020
Janka Jurčová Katka Kaššová