Rozpis čítaní

Petrova Ves

Letničie

1. čítanie
2. čítanie
1. čítanie
2. čítanie
Nanebovzatie
Preblahoslavenej
Panny Márie
15. 8. 2021
Marián Kotvan Vladka Ravasová
21. Nedeľa
v Cezročnom období
22. 8. 2021
Janka Jurčová Katka Kaššová
22. Nedeľa
v Cezročnom období
29. 8. 2021
Ľubica Lániková Michaela Michalková
23. Nedeľa
v Cezročnom období
5. 9. 2021
Vladka Ravasová Marián Kotvan
24. Nedeľa
v Cezročnom období
12. 9. 2021
Katka Kaššová Janka Jurčová
25. Nedeľa
v Cezročnom období
19. 9. 2021
Michaela Michalková Ľubica Lániková
26. Nedeľa
v Cezročnom období
26. 9. 2021
Marián Kotvan Vladka Ravasová