Rozpis čítaní

 

Petrova Ves

Letničie

1. čítanie
2. čítanie
1. čítanie
2. čítanie
1. pôstna nedeľa
1. 3. 2020
Anna Polesňáková Lýdia Krajíčková  Michaela Michalková Ľubica Lániková
2. pôstna nedeľa
8. 3. 2020
 Blanka Krajíčková  Silvia Hrubšová Katka Kaššová  Janka Jurčová
3. pôstna nedeľa
15. 3. 2020
Marta Malíková Kristína Baňovičová Marián Kotvan Vladka Ravasová
4. pôstna nedeľa
22. 3. 2020
Veronika Hyžová  Blažej Pišoja  Ľubica Lániková Michaela Michalková
5. pôstna nedeľa
29. 3. 2020
Kudolániovi Janka Jurčová Katka Kaššová
Kvetná nedeľa
5. 4. 2020
Aneta Kudolániová Zuzana Morávková Michaela Michalková Ľubica Lániková
Veľkonočná nedeľa
Pánovho zmŕtvychvstania
12. 4. 2020
Ľubica Hrubšová Petra Hyžová Vladka Ravasová Marián Kotvan
2. Veľkonočná nedeľa
19. 4. 2020
sr. Noemi Anna Božková Katka Kaššová Janka Jurčová