Farské oznamy

OZNAMY na 32. nedeľu v cezročnom období

10. 11. 2019

Pondelok
11. 11.
Sv. Martin z Tours,  biskup
Hlavný patrón Bratislavskej
arcidiecézy
Letničie 18:00 Na poďakovanie za dožitých 95 rokov, za zdravie, Božiu pomoc a ochranu
Utorok
12. 11.
Sv. Jozafát,
biskup a mučeník
P. Ves 17:00 Za + rodičov Jozefu a Alojza Júnošových a otca Jána Matulu
20:00-21:00 Adorácia
Streda
13. 11.
féria P. Ves 17:00 Za + rodičov Rozáliu a Jána Ružičkových
Letničie 20:00-21:00 Adorácia
Štvrtok
14. 11.
féria P. Ves 17:00 Na dobrý úmysel
Letničie 18:00 Za  + rodičov Jurčových, Ondrášových a starých rodičov
z oboch strán
Piatok
15. 11.
féria P. Ves 17:00 Za + manželku Lotku Živčákovú
Sobota
16. 11.
féria P. Ves Na dobrý úmysel
Nedeľa
17. 11.
33. NEDEĽA
V CEZROČNOM OBDOBÍ
P. Ves 9:00 Za + rodičov Johanu a Štefana Jurkovičových a zaťa Mariána
Letničie 10:30 Za + rodičov Annu a Bedricha Hrubšových a starých rodičov
z oboch strán
  1. V stredu bude Biblická hodina.
  2. V nedeľu 17.11. bude svätomartinská zbierka.
  3. V nedeľu 17.11. o 16:00 hod budú v P. Vsi slávnostné vešpery a po nich Kreslo pre hosťa. Hosťom bude vdp Štefan Rozmus.