Farské oznamy

OZNAMY
na 12. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

20. 6. 2021

Pondelok
21. 6.
Sv. Alojza Gonzágu, rehoľníka
Spomienka
Utorok
22. 6.
Sv. Pavlína z Noly, biskupa
Sv. Jána Fišera, biskupa a Tomáša Morusa, mučeníkov
P. Ves 17:30 Za + otca Juraja Ďuricu a starých rodičov
Streda
23. 6.
P. Ves 17:30 Za + rodičov Emila a Máriu Hrubšových, synov Františka a Miroslava, nevesty Irenu a Katarínu a starých rodičov
Letničie 19:00 Na dobrý úmysel
Štvrtok
24. 6.
NARODENIE SV. JÁNA KRSTITEĽA
Slávnosť
P. Ves 17:30 Za + Vilmu Kottnerovú 30. deň, manžela Václava a syna Borisa
Letničie 19:00 Za + starých rodičov Vávrových a Ovečkových
Piatok
25. 6.
P  Ves 17:30 Za + manžela Miroslava Júnoša a rodičov Kuníkových
Sobota
26. 6.
Panny Márie v sobotu P. Ves 8:00 Na dobrý úmysel
Nedeľa
27. 6.
13. NEDEĽA
V CEZROČNOM OBDOBÍ
P. Ves 9:00 Na úmysel k Panne Márii, Matke ustavičnej pomoci za zdravie, Božiu ochranu a pomoc
Letničie 10:30 Za farníkov
  1. Vo štvrtok bude 24 hod adorácia, je možnosť zapísať sa.
  2. Na budúcu nedeľu bude zbierka na dobročinné diela Sv. Otca.