Farské oznamy

OZNAMY na 2. pôstnu nedeľu

28. 2. 2021

Pondelok
1. 3.
P. Ves 17:00 Za + Jozefa Weissa
Utorok
2. 3.
P. Ves 17:00 Na poďakovanie za dar života pri príležitosti životného jubilea s prosbou o zdravie a Božie požehnanie do ďalších rokov
Streda
3. 3.
P. Ves 17:00 Za + Štefana Pochylého, rodičov a deti
Letničie 18:30 Za + rodičov Janíkových, Lánikových a nevestu Ivetu
Štvrtok
4. 3.
PRVÝ ŠTVRTOK P. Ves 17:00 Za + manžela Miloslava Slezáka, rodičov Júnošových a Slezákových
Piatok
5. 3.
PRVÝ PIATOK P  Ves 17:00 Za + Jozefa Polláka  a za zdravie a Božie požehnanie pre celú rodinu
Letničie 18:30 Za + manžela a otca Ladislava Tomšu a rodičov z oboch strán
Sobota
6. 3.
PRVÁ SOBOTA P. Ves 8:00 Na poďakovanie za 39 rokov manželstva Petra a Jolany Slejzákových
Nedeľa
7. 3.
3. PÔSTNA NEDEĽA P. Ves 9:00 Za farníkov
Letničie 10:30 Za + rodičov Rybeckých, Štepánových, manžela Ľudovíta, dcéru Katarínu
a syna Petra