Farské oznamy

OZNAMY
na 24. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOB

12. 9. 2021

Pondelok
13. 9.
Sv. Jána Zlatoústeho,
biskupa a učiteľa Cirkvi
Spomienka
P. Ves 17:30 Na dobrý úmysel
Utorok
14. 9.
POVÝŠENIE SVÄTÉHO KRÍŽA
Sviatok
P. Ves 17:30 Za + rodičov Annu a Ambróza Beňových, sestru a zaťa Urbanových
Streda
15. 9.
SEDEMBOLESTNEJ PANNY MÁRIE, PATRÓNKY SLOVENSKA
Slávnosť
P. Ves 17:30 Za + rodičov Alfonza a Annu Beňových, sestru Vierku Matulovú, rodenú Beňovú
Letničie 19:00 Za  + manžela, otca a starého otca Ľudevíta Rybeckého
Štvrtok
16. 9.
Sv. Kornela, pápeža,
a Cypriána, biskupa,
mučeníkov
Spomienka
P. Ves 17:30 Za + krstných rodičov Boženu a Rudolfa Kadlubjakových, rodičov Matulových a Kadlubjakových
Piatok
17. 9.
Sv. Róberta Bellarmína,
biskupa a učiteľa Cirkvi
P  Ves 17:30 Za + manžela Štefana Kumpana, rodičov Serdehelyových a Kumpanových
Sobota
18. 9.
Panny Márie v sobotu P. Ves 18:00 Za + manželku a matku Annu Vaňkovú
Nedeľa
19. 9.
25. NEDEĽA
V CEZROČNOM OBDOBÍ
P. Ves 7:30 Za + manžela Jána Hyžu z príležitosti nedožitých 90. rokov
9:00 Na dobrý úmysel
Letničie 10:30 Za farníkov
  1. V tomto týždni budú jesenné kántrové dni v stredu, piatok a sobotu, záväzný je iba jeden deň. Obsahom je poďakovanie za úrodu.
  2. V nedeľu 19.9. 2021 o 14:00 hod bude adorácia. Budú ju viesť absolventi komunity Cenacolo.
  3. Pozývame všetky školopovinné deti a mládež na stretká, ktoré budú bývať každý piatok
    po svätej omši – samozrejme pokiaľ to opatrenia dovolia. Čaká vás veľa zábavy, hier a zaujímavých tém. V prípade potreby kontaktujte animátorky Lenku Polákovú alebo Simonu Kumpanovú. Tešíme sa na vás.