Farské oznamy

OZNAMY na 2. nedeľu v cezročnom období

19. 1. 2020

Pondelok
20. 1.
Sv. Fabiána,pápeža
a mučeníka, Šebastiána,
mučeníka
Utorok
21. 1.
Sv. Agnesy,
panny a mučenice
Spomienka
P. Ves 14:00 Pohreb, následne sv. omša za + Antóniu Smolinskú
Streda
22. 1.
Sv. Vincenta,
diakona
P. Ves 17:00 Za + rodičov Annu a Františka Mihálikových a st. rodičov z oboch strán
P. Ves 20:00 – 21:00 Adorácia
Štvrtok
23. 1.
 Sv. Jána Almužníka,
biskupa
P. Ves 17:00 Za + Annu a Jána Zámečníkových a ich rodičov Pochylých a Zámečníkových
Letničie 18:00 Za + rodičov Alžbetu a Jána Štepánových
Piatok
24. 1.
Sv. Františka Saleského,
biskupa a učiteľa Cirkvi
Spomienka
P. Ves 17:00 Za + manžela Marka Steingrubera – 5. výročie úmrtia
Sobota
25. 1.
Obrátenie sv. Pavla,
apoštola
Sviatok
Nedeľa
26. 1.

3. NEDEĽA
V CEZROČNOM
OBDOBÍ

P. Ves 9:00

Za farníkov

Letničie 10:30 Za + rodičov Máriu a Ondreja Jakubáčových
  1. Od 18. do 25. januára je Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov.
  2. V stredu po sv. omši bude Biblická hodina.
  3. V piatok 24.1. bude sv. omša s katechézou pre birmovancov.
  4. V nedeľu 26. 1. pri sv. omši v Petrovej Vsi privítame relikviu blahoslavenej Alfonzy Márie, zakladateľky Kongregácie sestier Božského Vykupiteľa, ktoré budú potom umiestnené v našom kostole k verejnej úcte.
  5. Dňa 26.1. čiže 3. nedeľa v období cez rok je podľa priania Sv. otca Františka Nedeľou Božieho slova. Pri sv. omšiach v Petrovej Vsi aj v Letničí budú požehnaní lektori biblických čítaní.