Farské oznamy

OZNAMY
na 34. NEDEĽU V OBDOBÍ CEZ ROK
NÁŠHO PÁNA JEŽIŠA KRISTA, KRÁĽA NEBA I ZEME

26. 11. 2023

Pondelok
27. 11.
Utorok
28. 11.
P. Ves 17:00 Za + otca Alojza a Jozefu Júnošových, brata Miroslava a + rodičov z oboch strán
Letničie 18:00 Za zdravie, Božiu pomoc, ochranu a dary Ducha Svätého pre rodinu
Streda
29. 11.
P. Ves 17:00 Za + rodičov Evu a Štefana Pochylých a + st. rodičov
Štvrtok
30. 11.
SV. ONDREJA, APOŠTOLA
Sviatok
P. Ves 17:00 Na úmysel kňaza
Piatok
1. 12.
1. piatok v mesiaci P. Ves 17:00 Za + Jána Beňu, pri príležitosti nedožitých 85.-tich narodenín
Letničie 18:00 Za + Štefana a Margitu Fajnorových
Sobota
2. 12.
Preblahoslavenej Panny Márie v sobotu P. Ves 8:00 Za farníkov
Nedeľa
3. 12.
1. ADVENTNÁ
NEDEĽA
P. Ves 9:00 Za + Františka a Alžbetu Beňových a ich + deti
Letničie 10:30 Za + matku Jozefínu Ondrášovú, 1.výročie
  1. Spoveď pred 1. piatkom v P. Vsi pol hod pred sv. omšou; v Letničí utorok a piatok pred a po sv. omši. Chorých navštívim v piatok po 9:00 hod.
  2. Vo štvrtok po sv. omši v P. Vsi bude adorácia Najsvätejšej Sviatosti do 22:00 hod.
  3. V piatok o 15:00 hod bude pobožnosť krížovej cesty v jabloňovom sade.
  4. V sobotu po sv. omši bude modlitba posv. ruženca a stretnutie Ružencového bratstva.
  5. Na budúcu nedeľu bude požehnanie adventných vencov a sviec a zbierka na charitu. V nedeľu 3.12. o 16:00 hod bude vo farskom kostole Adventný koncert – výťažok bude venovaný na opravu organu v P. Vsi – viac info na nástenke.
  6. Spoločná spoveď pred Vianocami bude v sobotu 9. decembra.