Farské oznamy

OZNAMY
na 13. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

26. 6. 2022

Pondelok
27. 6.
Sv. Cyrila Alexandrijského,
biskupa a učiteľa Cirkvi
P. Ves 17:30 Za ZBPDDSV pre deti a brata
Utorok
28. 6.
Sv. Ireneja,
biskupa a mučeníka
Spomienka
P. Ves 17:30 Za + Jána Hyžu
Letničie 18:30 Za + Vlastu a Jána Blahunkových a rodičov z oboch strán
Streda
29. 6.
SV. PETRA A PAVLA
Slávnosť
P. Ves 17:30 ZBPDDSV pre rodinu Štefaňákovú
Letničie 18:45 Za + manžela Miroslava Kaššu a rodičov z oboch strán
Štvrtok
30. 6.
Prvých svätých mučeníkov v Ríme P. Ves 17:30 Za + Máriu Štefaňákovú
Piatok
1. 7.
P. Ves 8:00 Za + manžela Alojza Kocáka
Letničie 9:00 Za dar života, Božiu pomoc a ochranu pre rodinu
Sobota
2. 7.
NÁVŠTEVA PREBLAHOSLAVENEJ PANNY MÁRIE
Sviatok
Nedeľa
3. 7.
14. NEDEĽA
V CEZROČNOM OBDOBÍ
P. Ves 7:30 Za farníkov
9:00 Za + Františka Chňupku a rodičov Štefana a Boženu Chňupkových
Letničie 10:30 Za živých a zomrelých členov ružencového bratstva
  1. Vo štvrtok pri sv. omši bude slávnostné Te Deum – poďakovanie za školský rok.
  2. Vo štvrtok po sv.omši bude adorácia do piatka rannej sv. omše.
  3. Príležitosť ku sv. spovedi bude vždy pred a po sv. omši, chorých navštívim vo štvrtok v Letničí od 10:00 hod, v PV od 11:00 hod.
  4. Na budúcu nedeľu bude zbierka na opravu organu.
  5. V nedeľu 3. júla 2022 sa bude v Kopčanoch konať tradičná púť „Cyrilometodská ratolesť“ so začiatkom o 15:00 hod. Celý program je na nástenke.