Farské oznamy

OZNAMY na 24. nedeľu cezročnom období

13. 9. 2020

Pondelok
14. 9.

Povýšenie svätého kríža
Sviatok

Letničie 17:30 Za + Františka Škapca a jeho rodičov
Utorok
15. 9.
Sedembolestnej Panny Márie,
Patrónky Slovenska
Slávnosť
Letničie 10:30 Za + manželku a matku Katarínu Matejovú
P. Ves 17:30 Za + rodičov Alfonza a Annu Beňových
Streda
16. 9.
Sv. Kornélia, pápeža,
a Cypriána, biskupa,
mučeníkov
Spomienka
P. Ves 17:30 Za + rodičov Františka a Paulínu Čierňavových
a synov Štefana a Jozefa
Štvrtok
17. 9.
Sv. Róberta Bellarmína,
biskupa a učiteľa Cirkvi
P. Ves 17:30 Za + manžela Jozefa Matulu, otca Jána, rodičov
a bratov Rehákových
Letničie 18:30 Za +  manžela a otca Rudolfa Stupavského
Piatok
18. 9.
Kántry Letničie 15:00 sobášna sv. omša
P. Ves 17:30 Za + starých rodičov  Matulových a Rúskových
Sobota
19. 9.
Sv. Januára,
biskupa a mučeníka
Nedeľa
20. 9.
25. NEDEĽA
V CEZROČNOM
OBDOBÍ
P. Ves 9:00 Za farníkov
Letničie 10:30 Za zdravie a Božie požehnanie pre rodiny Darinky a Tatiany
  1. Tento týždeň budú v stredu, piatok a sobotu jesenné kántrové dni. Záväzný je iba jeden deň. Obsahom je poďakovanie za úrodu.
  2. Vo štvrtok nebude 24 hod adorácia.