Farské oznamy

OZNAMY na slávnosť sv. Cyrila a Metoda

5. 7. 2020

Pondelok
6. 7.
Sv. Márie Goretti,
panny a mučenice
P. Ves 14:00 Pohreb následne sv. omša za + Emíliu Žatkovú
Utorok
7. 7.
Sv. Antona Máriu
Zaccariu,
kňaza
P. Ves 17:30 Za + manželku a matku Štefániu Schemmerovú a rodičov z oboch strán
Streda
8. 7.
P. Ves 17:30 Za + manžela Jozefa Kubinca a rodičov z oboch strán
Štvrtok
9. 7.
P. Ves 17:30 Za + rodičov Štefániu a Františka Vaňkových a st. rod. z oboch strán
Letničie 18:30 Za + rodičov Antona a Štefániu Petrášových a st. rodičov z oboch strán
Piatok
10. 7.
P. Ves 17:30 Za + manžela Jána Hrubšu a rodičov Katarínu a Štefana
Sobota
11. 7.
Sv. Benedikta,
opáta, patróna Európy
Sviatok
P. Ves 8:00 Na dobrý úmysel
Nedeľa
12. 7.
15. NEDEĽA
V CEZROČNOM
OBDOBÍ
P. Ves 9:00 Za + manžela Romana Kojdiaka 1. výročie
Letničie 10:30 Na poďakovanie za 70 rokov manželstva a prosba za zdravie, Božiu pomoc a ochranu do ďalších rokov
  1. Vo štvrtok po modlitbe posv. ruženca pred sv. omšou bude pobožnosť k bl. Alfonze Márii. Po sv. omši začne 24 hod adorácia. Môžete sa zapísať v predsieni kostola.