Farské oznamy

OZNAMY
na 3. VEĽKONOČNÚ NEDEĽU

14. 4. 2024

Pondelok
15. 4.
P. Ves 17:30 Za zdravie a Božiu pomoc pre ťažko chorého otca
Utorok
16. 4.
P. Ves 17:30 Za + rodičov Teréziu a Jána Krajčovičových
Letničie 18:30 Za + Ladislava Knotka, 2 manželky a 2 synov
Streda
17. 4.
P. Ves 15:30 Pohreb + p. Jozefa Janíka, po obradoch sv. omša
Štvrtok
18. 4.
P. Ves 17:30 Za + rodičov Viktóriu a Ferdinanda Kumpanových, brata Vladimíra a sestru Máriu
Piatok
19. 4.
P. Ves 17:30 Za + manžela a otca nFrantiška Kocáka, brata Jozefa a + rodičov
Sobota
20. 4.
P. Ves 8:00 Za zdravie, Božie požehnanie a pomoc pre rodinu
Nedeľa
21. 4.
4. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA P. Ves 9:00 Za nové kňazské a rehoľné povolania z našej farnosti
Letničie 10:30 Za farníkov
  1. Začína sa týždeň modlitieb za duchovné povolania.
  2. Vo štvrtok po sv. omši v P. Vsi bude adorácia Najsvätejšej Sviatosti do 21:00 hod.
  3. V piatok po sv. omši bude na fare stretko detí.
  4. Stretnutie birmovancov v piatok alebo sobotu na sv. omši a po sv. omši.
  5. Na budúcu nedeľu bude zbierka na seminár. Všetkým darcom vopred úprimné Pán Boh zaplať!