Farské oznamy

OZNAMY
na 3. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

23. 1. 2022

Pondelok
24. 1.
Sv. Františka Saleského, biskupa a učiteľa Cirkvi
Spomienka
P. Ves 17:00 Na dobrý úmysel
Utorok
25. 1.
OBRÁTENIE
SV. PAVLA, APOŠTOLA
Sviatok
P. Ves 17:00 Za + manžela Milana Ralbovského a rodičov Jozefa a Máriu Ralbovských
Streda
26. 1.
Sv. Timoteja a Títa, biskupov
Spomienka
P. Ves 17:00 Za + otca Karola Krbicu, 30. deň
Letničie 18:00 Za + rodičov Rozáliu a Leopolda Stupavských a ostatnú rodinu
Štvrtok
27. 1.
Sv. Angely Merici,
panny
P. Ves 17:00 Za + manželku a matku Annu Kotvanovú, 1.výročie
Piatok
28. 1.
Sv. Tomáša Akvinského,
kňaza a učiteľa Cirkvi
Spomienka
P. Ves 17:00 Za + manžela a otca Františka Božka
Sobota
29. 1.
Preblahoslavenej Panny Márie v sobotu P. Ves 8:00 Na dobrý úmysel
Nedeľa
30. 1.
4. NEDEĽA
V CEZROČNOM OBDOBÍ
P. Ves 7:30 Na dobrý úmysel
9:00 Za farníkov
Letničie 10:30 Za + krstných rodičov Emíliu a Jána Nemcových a krstných rodičov Chorvátových
  1. Dňa 26. januára si pripomíname 2. výročie prinesenia relikvií bl. Alfonzy Márie Eppingerovej do farského kostola v P. Vsi. Pri tejto príležitosti od 17. do 25. januára po sv. omši pozývame k modlitbe deviatnika k jej úcte za našu farnosť.
  2. Od 18. do 25. januára je Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov
  3. Vo štvrtok po sv. omši začne 24 hod adorácia. Je možnosť dopísať sa.