Farské oznamy

OZNAMY
na SLÁVNOSŤ ZOSLANIA DUCHA SVÄTÉHO

4. 6. 2023

Pondelok
5. 6.
Sv. Bonifáca,
biskupa a mučeníka
Spomienka
P. Ves 17:30 Za + Miroslava Krajíčka, 30.deň
Utorok
6. 6.
Sv. Norberta,
zakladateľa rehole
Premonštrátov
P. Ves 17:30 Za + rodičov Jána a Máriu Kráľovičových a starých rodičov z oboch strán
Letničie 18:45 Za + manžela Miroslava a rodičov z oboch strán
Streda
7. 6.
P. Ves 17:30 Za + Vladimíra Poláčka
Štvrtok
8. 6.
NAJSVÄTEJŠIEHO
KRISTOVHO TELA A
KRVI
Slávnosť
P. Ves 17:30 Za + manžela Františka Šebestu a rodičov Šebestových
Letničie 18:45 Za farníkov
Piatok
9. 6.
Sv. Efréma,
diakona a učiteľa Cirkvi
P. Ves 8:00 Za ZBPDDSV pre Máriu Slámovú
Sobota
10. 6.
Preblahoslavenej Panny
Márie v sobotu
P. Ves 10:30 Za ZBPDDSV pre prvoprijímajúce deti
Nedeľa
11. 6.
10. NEDEĽA
V CEZROČNOM OBDOBÍ
P. Ves 7:30 Za + manžela Miroslava Júnoša, za rodičov Kuníkových a starých rodičov z oboch strán
Letnićie 9:00 Za + manželov Macháčkových, syna Jozefa a st. rodičov z oboch strán
P. Ves 10:30 Za farníkov
  1. Vo štvrtok po sv. omši v P. Vsi začne adorácia, ktorá potrvá do piatka do 8:00 hod (do sv. omše). Je možnosť dopísať sa.
  2. Na budúcu nedeľu po sv. omši o 10:30 hod bude Eucharistický sprievod obcou. Veriaci, ktorý sa nábožne zúčastní na euchariskej procesii, môže získať úplné odpustky.