Farské oznamy

OZNAMY na 24. nedeľu v cezročnom období

15. 9. 2019

Pondelok
16. 9.
Sv. Kornélia, pápeža
a Cypriána, biskupa,
mučeníkov
P. Ves 17:30 Za + Vladimíra Vyskočila
Utorok
17. 9.
féria P. Ves 17:30 Za + rodičov Štefániu a Ferdinanda Hyžových a star. rodičov z oboch strán
Streda
18. 9.
féria P. Ves 17:30 Za + rodičov Annu a Ľudevíta Hyžových a star. rodičov z oboch strán
Štvrtok
19. 9.
féria P. Ves 17:30 Za + starých rodičov Beňovičových a Vyrúbalových
Letničie 18:30 Za + manželku a matku Ľubicu
Piatok
20. 9.
Sv. Ondreja Kima
Taegona, kňaza a Pavla
Chonga Hasanga
a spoločníkov, mučeníkov
P. Ves 17:30 Za + rodičov Ľudmilu a Štefana Pochylých a sestru Danku
Sobota
21. 9.
Sviatok sv. Matúša,
apoštola a evanjelistu
Nedeľa
22. 9.
25. NEDEĽA
V CEZROČNOM OBDOBÍ
P. Ves 9:00 Na poďakovanie Pánu Bohu za úrodu
Letničie 10:30 Za + manželku Annu Vaculkovú a rodičov Jurčových a Vaculkových

 

  1. V pondelok bude v Bazilike Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne sláviť sv. omšu o 10:30 hod. bratislavský pomocný biskup Mons. Jozef Haľko v rámci púte seniorov a chorých.
  2. V stredu po sv. omši bude Biblická hodina.
  3. V piatok bude sv. omša s kázňou pre deti.
  4. V tomto týždni v stredu, v piatok a v sobotu budú jesenné kántrové dni. Záväzný je jeden deň. Ich obsahom je poďakovanie za úrodu.
  5. Na budúci víkend sa v Bratislave uskutoční tretí Národný pochod za život s bohatým sprievodným programom. V sobotu 21. 9. 2019 sa o 18:00 uskutoční otváracia svätá omša v Dóme sv. Martina. Po nej bude o 20:00 hlavný duchovno-kultúrny program v Incheba Expo Aréne. Vstup je voľný, parkovanie možné v areáli výstaviska. V nedeľu sa opäť v areáli výstaviska uskutoční slávnostná svätá omša za účasti biskupov Slovenska so začiatkom o 10:00. Parkovanie je možné priamo v areáli výstaviska. Samotný Národný pochod za život sa bude konať na Námestí slobody so začiatkom o 13:30. Srdečne všetkých pozývame vyjadriť postoj za ochranu práva na život najmenších z nás. Podrobnosti nájdete na stránke www.pochodzazivot.sk
  6. Tento týždeň bude od pondelku do piatku adorácia  20:00 – 21:00 hod.