Farské oznamy

OZNAMY na 34. nedeľu v cezročnom období

22. 11. 2020

Pondelok
23. 11.

Sv. Klementa I.,
pápeža a mučeníka
Sv. Kolumbána, opáta

P. Ves 17:00 Za + rodičov Štefana a Evu Pochylých, sestru Máriu a ostatných súrodencov
Utorok
24. 11.
Sv. Ondreja Dung-Laka, kňaza,
a spoločníkov, mučeníkov
Spomienka
P. Ves 17:00 Na dobrý úmysel
Streda
25. 11.
Sv. Kataríny Alexandrijskej,
panny a mučenice
P. Ves 17:00 Za + Vendelína Kumpana a + rodičov
Letničie 18:00 Za + otca Antona Pastorka, 30 dní
Štvrtok
26. 11.
P. Ves 17:00 Za + rehoľnú sestričku Imeldu Rúskovú
Piatok
27. 11.
P  Ves 17:00 Za + rodičov Máriu a Jána Královičových a starých rodičov z oboch strán
Sobota
28. 11.
Panny Márie v sobotu P. Ves 17:00 Na dobrý úmysel
Letničie 18:00 Za zdravie, Božiu pomoc a ochranu pre rodinu
Nedeľa
29. 11.
1. ADVENTNÁ
NEDEĽA 
P. Ves 7:30 Za farníkov
9:00 Na poďakovanie za dar života, za dožitých 100 rokov p. Kamily Ružičkovej s prosbou o Božie požehnanie, ochranu a pomoc P. Márie
Letničie 10:30 Za + otca Alojza Vaculku, 30 dní
  1. Vo štvrtok bude 24 hod adorácia. Môžete sa zapísať v predsieni kostola.
  2. Na budúcu nedeľu bude 1. adventná nedeľa – pri sv. omšiach  v sobotu a nedeľu bude posviacka adventných vencov.
  3. Na budúcu nedeľu bude zbierka na charitu.Jesenná zbierka na charitu. V nedeľu, 29. novembra 2020, slávi Katolícka cirkev 1. adventnú nedeľu. Tradične sa v tento deň koná v kostoloch Jesenná zbierka na charitu. Arci/diecézne charity na Slovensku dávajú tento rok veriacim možnosť prispieť do zbierky aj online. Bratislavskú arcidiecéznu charitu môžete podporiť na webovej stránke: www.precharituba.sk Charita zdôrazňuje myšlienku podpory chudobných vo farnosti, ktorým práve počas pandémie vie pomôcť aj zo spomínanej zbierky. Bratislavská arcidiecézna charita si veľmi váži každý jeden dar a vopred ďakuje darcom za podporu, či už v kostolnej alebo elektronickej forme jesennej zbierky na charitu.