Farské oznamy

OZNAMY na 32. nedeľu cez rok

11. 11. 2017

Pondelok
12. 11.
Sv. Jozafáta Kuncewycza,
biskupa a mučedníka
Utorok
13. 11.
Sviatok Všetkých svätých
premonštrátskeho rádu
a všetkých svätých z rádov
rehoľných kanonikov
P. Ves 17:00 Za + rodičov Jozefinu a Alojza Júnošových, syna Miroslava a star. rodičov
Streda
14. 11.
Sv. Siarda, opáta
premonštrátskeho rádu
P. Ves 17:00 Za + rodičov Máriu a Martina Vašinových, sestru Evu
Štvrtok
15. 11.
Sv. Alberta Veľkého, biskupa
a učiteľa Cirkvi
P. Ves 17:00 Za + rodičov Angelu a Ladislava Pochylých a ich zomrelé deti, star. rodičov z oboch stran
Letničie 18:00 Za + otca Ladislava a starých rodičov z oboch strán
Piatok
16. 11.
Sv. Margity Škótskej,
manželky a matky
P. Ves 17:00 Za + manželku, matku Lotku Živčiakovu (2. výr.)
Sobota
17. 11.
Sv. Alžbety Uhorskej,
rehoľníčky
Nedeľa
18. 11.
33. nedeľa
cez rok
P. Ves 9:00 Poďakovanie Pánu Bohu za dožitie 50 rokov spoločného manželstva Blaženy a Mariana Ondrašových
Letničie 10:30 Za farníkov

 1. Petrova Ves: Po svätej omši bude spomienkové stretnutie pri Pomníku padlým, ktorý bude po obnove znovu požehnaný. O 11:11 hod. sa tradične rozozvučia zvony na počesť padlým vo vojnách. Zároveň si pripomenieme historické súvislosti, ktoré sa viažu k 100. výročiu konca 1. svetovej vojny a založeniu ČSR v kontexte dejín nášho regiónu.
 2. Letničie: Ďakujeme všetkých, ktorí zaistili dnešnu oslavu nášho patróna sv. Martina. Predovšetkým spevákom a pánovi organistovi a tiež všetkým, ktorí sa podieľali na upratovaní a kvetinovej výzdobe.

  Letničie: Pretože si tiež podľa prastarej tradície pripomíname výročie posvätenia kostola, môže každý z nás získať pre seba úplné odpustky. Podmienky: v blízkej dobe vykonaná sviatosť zmierenia, prijatie sviatosti Oltárnej aakákoľvek modlitba na úmysel Sv.Otca. Okrem toho sa vylučuje akákoľvek trvalá záľuba k akémukoľvek hriechu, aj k ľahkému.

 3. Dnes sa v Petrovej Vsi konala celodiecézna Svätomartinská zbierka. Jej účelom je v tomto roku poskytnutie podpory na výstavbu spoločenskej miestnosti pre 240 ľudí v pastoračnom centre bl. Anny Kolesárovej vo Vysokej nad Uhom. V Letničí bude táto zbierka budúcu nedeľu.
 4. V utorok po omši sv. pozývame miništrantov na stretko na faru. Miništrantov po stretnutí odprevadíme spoločne domov.
 5. V stredu po svätej omši bude biblická hodina na fare.
 6. V piatok po svätej omši pozývame deti na stretko na faru.
 7. V sobotu 24. novembra sa vo Vranove u Brna uskutoční jednodňové stretnutie, ktorá je určené pre všetkých, ktorí chcú viac spoznať zasvätený život. Na programe sú svedectvá rehoľníkov, prednáška, svätá omša, adorácia. Viac informácií u pátra Quirina.
 8. Kto by mal záujem prihlásiť sa do Združenia zázračnej medaily – podomová návšteva kaplnky P. Márie zázračnej medaily, prosíme, aby tak urobil do 2. 12. 2018, kedy sa zároveň uskutoční stretnutie členov ZZM po pobožnosti na 1. nedeľu.
 9. Cez víkend 7. až 9. 12. 2018 pozývame záujemcov od 15 – 22 rokov na duchovnú obnovu v Brne. Mladí sa môžu tešiť na bohatý program a tiež zažiť spoločenstvo Cirkvi. Viac informácií a prihlasovanie u Káji Bačíka.