Farské oznamy

OZNAMY na Sviatok Krstu Krista Pána

13. 1. 2019

Pondelok
14. 1.
Sv. Gotfrída, rehoľníka
premonštrátskeho rádu
Utorok
15. 1.
féria P. Ves 17:00 Za + rodičov Gučkových a Bartošových
Streda
16. 1.
féria P. Ves 17:00 Za + Ambroza a Annu Beňových, sestru Máriu a manžela Mariana Hurbanových
Štvrtok
17. 1.
Sv. Antona, opáta P. Ves 17:00 Za + star. rodičov Vaňkových, Hrubšových a ich + deti
Piatok
18. 1.
féria P. Ves 17:00 Za + star. rodičov Janíkových, Hrubšových, ich zomrelé deti a vnukov
Letničie 18:00 Za zdravie, Božiu pomoc, ochranu a za posilnenie viery v rodine
Sobota
19. 1.
féria
Nedeľa
20. 1.
2. nedeľa
cez rok
P. Ves 9:00 Za + matku Johanu Jurkovičovú (1. výročie)
Letničie 10:30 Za farníkov
  1. Dnes o 15:30 hod. sa v pastoračnej miestnosti na fare v Gbeloch uskutoční stretnutie s diecéznymi koordinátorkami hnutia Modlitby matiek. Srdečne sú pozvané všetky členky tohto hnutia, ale aj mamy, ktoré vo svojom srdci cítia túžbu pomáhať svojim deťom odovzdanou modlitbou, alebo sa aspoň informovať o tomto hnutí.
  2. Tento piatok 18. 1. 2019 začne Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. Jeho téma znie: Len o spravodlivosť sa budeš usilovať (Dt 16, 18 – 20). Na tento úmysel budeme pamätať počas svätých omší.
  3. V piatok v rámci svätej omše bude katechéza pre birmovancov.
  4. Tento týždeň je posledná možnosť prispieť na podporu škôlky v Předbořicích. Všetkým darcom Pán Boh zaplať.