Farské oznamy

OZNAMY na 5. Veľkonočnú nedeľu

19. 5. 2019

Pondelok
20. 5.
Sv. Bernardina Sienského,
kňaza
17:00 Májová
Utorok
21. 5.
Sv. Kryštofa Magallanesa,
kňaza, a spoločníkov,
mučeníkov
P. Ves 15:00 Pohrebná sv. omša
Streda
22. 5.
Sv. Rity z Kassie,
rehoľníčky
P. Ves 17:30 Za + manžela Zdeňka Jurčíka (30. deň)
Letničie 18:30 Za + Ladislava Knotka, dve manželky a dvoch synov
Štvrtok
23. 5.
féria P. Ves 7:30 Za + manžela Aurela Rúska a syna Ľubomíra
Piatok
24. 5.
féria P. Ves 17:30 Za + manžela Miroslava Júnoša, otca Antona Kuníka, manželku a + deti
Sobota
25. 5.
Sv. Hermana Jozefa,
kňaza O.Praem
P. Ves 15:00 Sobášna sv. omša
Nedeľa
26. 5.
6. Veľkonočná nedeľa
P. Ves 9:00 Za + manželku Ivetu Láníkovu
Letničie 10:30 Za + rodičov Štefana a Vlastimilu Smolinských a starých rodičov z oboch strán
  1. V sobotu 22. 6. 2019 od 14 h. v Komunite Cenacolo v Královej pri Senci sa koná Deň otvorených dverí. V prípade náležitého záujmu objednáme autobus. Záujemci sa nahláste u P. Quirína.