Procesia Božieho Tela – Petrova Ves

« 1 z 3 »

Procesia Božieho Tela – Letničie

« 1 z 2 »

Prvé sväté prijímanie

« 1 z 2 »

Zoslanie Ducha Svätého – hodová sv. omša

Počas hodov boli na bočných oltároch vystavené obrazy sv. ruženca od p.
Štefánie Matulovej.

« 1 z 2 »