Update

Stránky prešli na redakčný systém WordPress, s tým je spojený aj ich celkový redesign.

Kostol Sv. Jána Krstiteľa

Kostol Ducha Svätého