Vianočné posolstvo

Milí farníci a priatelia našej farnosti!
Som si istý, že dnešný slávnostný deň, kedy sme si pripomenuli Božie narodenie, bol dosť pozitívny , keďže sa nedalo nevnímať od skorého rána jasné slnečné svetlo.
V súvislosti s dnešným Božím slovom a posolstvom Vianoc, by som sa chcel na tomto mieste podeliť s Vami s jedným silným zážitkom z čias môjho pôsobenia na Šumave. V podstate každé ráno počas 8 rokov som vyrážal z fary na kopec Dobrá Voda modliac sa sv. ruženec. Cestou späť nasledovala občas aj zastávka v kostole. No a stalo sa niekoľko x, že lúče vychádzajúceho slnka prechádzali cez číre okná vo svätyni a dotýkali sa krásneho veľkého krištáľového lustra, ktorý sme tam zakúpili. No a skúste si to predstaviť, ako zásluhou množstva sklíčok bol kostol plný malých dúhových odrazov. Bolo to veľmi silné… Nielen že som sa cítil veľmi povznesene, ale získal som konkrétnu skúsenosť. Ježiš je „Svetlo vychádzajúce z výsosti“. Ja som tým sklíčkom, ktoré môže odrážať či posielať do svojho okolia rozložené Ježišovo svetlo, jeho prítomnosť v rôznych farbách. Povedzme v deviatich farbách, o ktorých píše sv. Pavol v 5. kapitole v liste Galaťanom. Láska, radosť, miernosť, zhovievavosť, zdržanlivosť, vernosť, dobrota, láskavosť a pokoj – toto sú hodnoty, ktoré tento svet – niekedy dosť tmavý, pochmúrny, neveselý – potrebuje. Takže toto je pre nás dobrá správa, že atmosféra Vianoc nekončí o niekoľko dní. Je naším poslaním byť nástrojmi Ježišovej prítomnosti v tomto svete.
Keď budeme doma alebo v kostole vidieť luster, skúsme si to pripomenúť, že chceme žiť aj po Vianociach život čistý a priehľadný, nie zaprášený a matný, život nasmerovaný na Ježiša, s veľkou túžbou robiť tento svet pestrým a obohateným o spomenuté hodnoty. Sv. Ján píše: „Pravé svetlo, ktoré osvecuje každého človeka, prišlo na svet. Uchovajme si túto vianočnú pravdu v živej pamäti a prenesme ju do slov a skutkov. V najbližších dňoch budú vo vnútri kľakátka umiestneného v predsieni kostola v Petrovej Vsi k dispozícii malé farebné „odrazky“, ktoré si môžete na pamiatku vziať. Veľmi sa teším na tú atmosféru, ktorú budeme po Vianociach spolu vytvárať…v našich rodinách, v obchodoch, na uliciach, v zamestnaní…Všade, kde sa ako malé krištáľové sklíčka ocitneme.
Ešte nejaké oznamy: 1.Dnes od 13.00 bude otvorený kostol. Máme ho pekne vyzdobený, s pekným Betlehemom. Škoda nevyužiť čas a možnosť zastaviť sa aj s deťmi na krátku návštevu, na modlitbu, na to aby sa rodičia porozprávali s deťmi na tom pravom mieste. Takže to poviem takto: Dá sa ísť „okolo – cestou do prírody, do obchodu, do autoservisu, na obecný úrad, na poštu…“ S rúškom, použiť dezinfekciu…Nebojte sa…V kostole je prítomný Pán nášho života a náš Priateľ Ježiš…2.Kto chce nechať odslúžiť po nedeli sv. omšu na nejaký úmysel bez toho, aby bol účastný na nej fyzicky, dohodnite si to priamo so mnou osobne na fare alebo na t.č. 0948772456
Tak užime si tieto sviatočné dni čo najviac intenzívne…Váš Padre qj
OMČ – 1740/248+4

Vianoce 2020

Milí farníci a priatelia našej farnosti!
Iste to Panna Mária so sv. Jozefom nemali ľahké, keď sa museli podriadiť štátnym zákonom a nariadeniam a práve vo vrcholnom očakávaní dieťaťa sa museli vydať na náročnú cestu do Betlehema kvôli nejakému nápadu cisára Augusta, ktorý si zmyslel sčítať národ. Ale podriadili sa. Aj tieto okolnosti boli zakomponované do dejín spásy a Božích plánov. Oni vedeli, čo je v rámci dekorácie týmito okolnosťami podstatné v ich živote.
Aj súčasné okolnosti nášho života nie sú podľa našich predstáv, nepáčia sa nám. Dokonca pandémia, obmedzenia, počasie, politika a neviem čo ešte, spôsobujú, že niektorí hovoria alebo možno si myslia, že ako keby Vianoce ani neboli. Oni sú. Záleží, čo je pre nás podstatné. Či dekorácie podľa našich predstáv – sneh, koledy, radostné tradičné bohoslužby, prechádzky, návštevy… Alebo pravda, že Pán Ježiš sa narodil a my to slávime trochu iným spôsobom. A to je pre nás teda príležitosť – prehĺbiť vzťah k
Ježišovi.
Tak to Vám zo srdca prajem, aby Ježiš sa v nás znovu narodil a aby jeho narodenie nám prinieslo tie hodnoty, po ktorých tak veľmi túžime: lásku, pokoj, vzájomné porozumenie, atď, atď.
Teda – VESELÉ VIANOCE
Váš Padre QJ

 

4. adventná nedeľa

Milí farníci a priatelia našej farnosti!
Už sme začali sláviť a máme pred sebou 4. nedeľu adventnú. Hoci účasť na nedeľných sv. omšiach a v prikázané sviatky je stále dišpenzovaná, predsa len Vás pozývam na slávenie sv. omše. Takže kto sa cítite zdravý, nemáte nijaké podozrivé príznaky korona nemoci, a máte odvahu a hlavne túžbu osláviť Pána, vytvoriť bohoslužobné spoločenstvo navzájom a načerpať radosti, pokoja a pozitívne sa naladiť, tak príďte.
Aj pri zachovaní najnovších obmedzení máme v našom kostole v Petrovej Vsi k dispozícii 120 miest na sedenie. Takže nezabudnite rúška na tvári, pri vstupoch do kostola je dezinfekcia a v kostole zaujať označené miesta. Kapacitu kostola sme zväčšili o niekoľko miest, ktoré poskytujú stoličky, využite ich prosím.
Spolubratia v Holíči sú v karanténe, niektorí z nich aj pozitívne, myslime na nich s prosbou o uzdravenie. Tým pádom farníci z Holíča a filiálok k Holíču patriacich budú v najbližších sviatočných dňoch bez možnosti fyzickej účasti na sv. omši. Pozývame ich teda k nám. Doporučujem sledovať oznamy o bohoslužbách – na FB aj na internete, aj na nástenke v predsieni kostola.
Teším sa na Vás!
Padre Quirín
OMČ=1747/249+4

Mikulášska nádielka v našom kostole

V sobotu večer po sv. omši sa deti vôbec neponáhľali domov. Mali veľmi dobré tušenie, že ani tento rok ich sv. Mikuláš neobíde. A veru nesklamal, opäť medzi nás so svojím anjelským sprievodom zavítal. Deťom zaspievali, potešili milým slovom i sladkou nádielkou. Ďakujeme, milý Mikuláš a nežní anjelici…

« z 2 »

Milí farníci a priatelia našej farnosti, mám pre Vás niekoľko oznamov:

Pozývam deti na sv.o. v predvečer sviatku sv. Mikuláša – v Petrovej Vsi o 17.00 a v Letničí o 18.00. Budú sa rozdávať samolepky…
Pri sv.o. v sobotu a v nedeľu v Petrovej Vsi budú zbierky venované na opravu organu.
Blížia sa Vianoce. Kto by chcel obdarovať chlapcov v komunite Cenacolo v Kráľovej pri Senci, môže do 20.12. priniesť do predsiene kostola alebo na faru trvanlivé potraviny, drogériu, ponožky, pracovné rukavice.. Alebo peniaze na zakúpenie týchto vecí, Bližšie info podám.
OMČ 1764/252
Padre Q.