Vianočné posolstvo

Milí farníci a priatelia našej farnosti!
Som si istý, že dnešný slávnostný deň, kedy sme si pripomenuli Božie narodenie, bol dosť pozitívny , keďže sa nedalo nevnímať od skorého rána jasné slnečné svetlo.
V súvislosti s dnešným Božím slovom a posolstvom Vianoc, by som sa chcel na tomto mieste podeliť s Vami s jedným silným zážitkom z čias môjho pôsobenia na Šumave. V podstate každé ráno počas 8 rokov som vyrážal z fary na kopec Dobrá Voda modliac sa sv. ruženec. Cestou späť nasledovala občas aj zastávka v kostole. No a stalo sa niekoľko x, že lúče vychádzajúceho slnka prechádzali cez číre okná vo svätyni a dotýkali sa krásneho veľkého krištáľového lustra, ktorý sme tam zakúpili. No a skúste si to predstaviť, ako zásluhou množstva sklíčok bol kostol plný malých dúhových odrazov. Bolo to veľmi silné… Nielen že som sa cítil veľmi povznesene, ale získal som konkrétnu skúsenosť. Ježiš je „Svetlo vychádzajúce z výsosti“. Ja som tým sklíčkom, ktoré môže odrážať či posielať do svojho okolia rozložené Ježišovo svetlo, jeho prítomnosť v rôznych farbách. Povedzme v deviatich farbách, o ktorých píše sv. Pavol v 5. kapitole v liste Galaťanom. Láska, radosť, miernosť, zhovievavosť, zdržanlivosť, vernosť, dobrota, láskavosť a pokoj – toto sú hodnoty, ktoré tento svet – niekedy dosť tmavý, pochmúrny, neveselý – potrebuje. Takže toto je pre nás dobrá správa, že atmosféra Vianoc nekončí o niekoľko dní. Je naším poslaním byť nástrojmi Ježišovej prítomnosti v tomto svete.
Keď budeme doma alebo v kostole vidieť luster, skúsme si to pripomenúť, že chceme žiť aj po Vianociach život čistý a priehľadný, nie zaprášený a matný, život nasmerovaný na Ježiša, s veľkou túžbou robiť tento svet pestrým a obohateným o spomenuté hodnoty. Sv. Ján píše: „Pravé svetlo, ktoré osvecuje každého človeka, prišlo na svet. Uchovajme si túto vianočnú pravdu v živej pamäti a prenesme ju do slov a skutkov. V najbližších dňoch budú vo vnútri kľakátka umiestneného v predsieni kostola v Petrovej Vsi k dispozícii malé farebné „odrazky“, ktoré si môžete na pamiatku vziať. Veľmi sa teším na tú atmosféru, ktorú budeme po Vianociach spolu vytvárať…v našich rodinách, v obchodoch, na uliciach, v zamestnaní…Všade, kde sa ako malé krištáľové sklíčka ocitneme.
Ešte nejaké oznamy: 1.Dnes od 13.00 bude otvorený kostol. Máme ho pekne vyzdobený, s pekným Betlehemom. Škoda nevyužiť čas a možnosť zastaviť sa aj s deťmi na krátku návštevu, na modlitbu, na to aby sa rodičia porozprávali s deťmi na tom pravom mieste. Takže to poviem takto: Dá sa ísť „okolo – cestou do prírody, do obchodu, do autoservisu, na obecný úrad, na poštu…“ S rúškom, použiť dezinfekciu…Nebojte sa…V kostole je prítomný Pán nášho života a náš Priateľ Ježiš…2.Kto chce nechať odslúžiť po nedeli sv. omšu na nejaký úmysel bez toho, aby bol účastný na nej fyzicky, dohodnite si to priamo so mnou osobne na fare alebo na t.č. 0948772456
Tak užime si tieto sviatočné dni čo najviac intenzívne…Váš Padre qj
OMČ – 1740/248+4