Cyrilometodská ratolesť

Na Cyrilometodskej ratolesti pri Kostole sv. Margity v Kopčanoch (3. 7. 2016) sa zúčastnili veriaci aj z našej farnosti.