2% z dane pre opravu organu v Petrovej Vsi

Milí farníci a priatelia našej farnosti!
Dejiny hovoria aj o tom, že aj v časoch vojnových udalostí, hospodárskych kríz a iných nepriaznivých okolností, sa vybudovali veľké diela. Aj my v Petrovej Vsi sme sa nevzdali myšlienky opravy vzácneho, nie však pamiatkového organu. Teraz je obdobie, keď 2 % zo svojich daní môžeme podporiť organizáciu podporujúcu nejakú dobrú a Bohu milú činnosť. Jednou z možností je prispieť na Občianske združenie Petrovilla v Petrovej Vsi, ktorého prioritou je podporiť práve opravu organu v Petrovej Vsi. Uvádzam k tomu potrebné informácie.
Pripomíname, že fyzická osoba, ktorá chce poukázať podiel zo svojej zaplatenej dane za rok 2022 vybranej neziskovej organizácii, je povinná podať vyplnené tlačivo „vyhlásenia“ správcovi dane v lehote do 30. apríla 2023. Nakoľko tento deň pripadá na nedeľu, vyhlásenie je potrebné podať najneskôr v utorok dňa 2.5.2023. Vyhlásenie je možné podať na ktoromkoľvek daňovom úrade.
Toto tlačivo bude k dispozícii na Farskom úrade a v kostole v Petrovej Vsi.
Povinnou prílohou „vyhlásenia“ je Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti, ktoré daňovníkovi vydá zamestnávateľ na predpísanom tlačive, ktorého vzor určilo finančné riaditeľstvo (zamestnávateľ je povinný vydať potvrdenie o zaplatení dane najneskôr do 15.4.2023).
Odkaz na stiahnutie formulára vyhlásenia: tu
Může jít o obrázek 1 osobě a indoor Může jít o obrázek 1 osoba Může jít o obrázek uvnitř