Pár oznamov

Milí farníci a priatelia našej farnosti!
Na začiatku tohto týždňa mám niekoľko pripomienok.
1. Do hodov máme 27 dní =3 x po 9 dní = možnosť vykonať 3 modlitbové novény. Skúsme sa zjednotiť a pri Veľkonočnych sviečkach, ktoré ste si niektorí zakúpili, pomodlime sa každý deň 3.desiatok slávnostného ruzenca – za dar vzájomnej úcty, lásky a vernosti v našich rodinách. /Sviečky ešte v kostole sú 1/5,-Eur =na podporu misií v Brazílii. /Prosím tiež o modlitbu za Božie požehnanie pre dokončenie opravy fary.
2. Pred každou sv.omšou sa modlíme posv.ruženec. Zachovajme si tento dobrý zvyk.
3. Povzbudzujem Vás, milí rodičia, aby ste svojim deťom pripomínali dôležitosť sv.omše a možnosť účasti na nej, aj vo všedné dní. Vychovávajme ich k dôvernému vzťahu k Ježišovi – založenému nie na plnení náboženských povinností, ale na úprimnom záujme o priateľstvo s Ním.
4. Vo štvrtok po sv.omši bude vložená Sviatosť Oltárna k 24 hodinovej poklone. Využijeme aj túto možnosť modlitby a vyprosujem potrebné dary, milosti a Božie požehnanie… A tiež je treba aj ďakovať. Je toľko potrieb a dôvodov… Je treba zapísať sa do rozpisu umiestneného v predsieni kostola.
Prajem a od Pána vyprosujem Vám a Vašim všetko dobré a potrebné…
Padre Quirín

Prvosienkové stretnutie

Milí farníci a priatelia našej farnosti!
Teraz v nedeľu sa ukazuje nádherný deň. Poďme sa pozrieť zblízka na prvosienky. Pozývam Vás na „Prvosienkové stretnutie“ v Jabloňovom sade. Prechádzkou k veľkému krížu môžeme obdivovať krásu týchto „Peterkľúčov“. O 15.00 bude modlitba pri príležitosti nedele Dobrého Pastiera a potom si o prvosienkach niečo zaujímavé povieme.
Padre Quirín OMČ :1621/231 +3

Jarná výzva

Výzva všetkým
Rozkvitnutá jar ponúka nádherné pohľady, ktoré v spojení s duchovným prežívaním prinášajú ešte krajší zážitok.
Inšpirujte sa jarnou prechádzkou a zvečnite tieto zážitky na fotografiách.
OZ PETROVILLA by chcelo dať vyrobiť magnetky s motívom našej Jabloňovej krížovej cesty. Ako námet budú slúžiť fotografie od Vás, návštevníkov a výletníkov.
Ak sa Vám podarí pekný záber, pošlite ho do správy. Z troch najkrajších fotografií Jabloňovej krížovej cesty vzniknú magnetky, ktoré budú slúžiť na propagáciu tejto krásnej myšlienky.

Nedeľné oznamy

Milí farníci a priatelia našej farnosti! Mám pre Vás niekoľko oznamov. Dnes – v nedeľu 18.4.bude v kostole v Petrovej Vsi vložená Najsvatejšia sviatosť Oltárna od 14:00 do 18:00. Je teda možnosť tichej modlitby, a prijatia sviatosti zmierenia a Eucharistie. V tomto čase budú v predsieni kostola lístky „vstupenky“ na sv.omše od pondelka do piatku. Počet je obmedzený na 30 osôb na každú svo. Deti do 10 rokov sa do tohoto počtu nezaratávajú. Tak prosím, aby ste ich – Vy – rodičia alebo starí rodičia povzbudili k účasti. A veľmi radostnou správou je, že už aj nad Letničim je vztýčený nádherný veľký kríž, od ktorého budú zaiste plynúť do celej našej farnosti bohaté Božie milosti. Nech Pán bohato odmení a požehná všetkých do toho diela zainteresovaných. Prajem a od Pána vyprosujem Vám a Vašim požehnanú 3.velkonočnú nedeľu. PQ

Účasť na sv. omšiach od 19.4.

Milí farníci a priatelia našej farnosti! Zaiste s radosťou prijímame informácie o možnostiach účasti na sv. omšiach od 19.4. Na základe merania plochy kostolneho priestoru v Petrovej Vsi môže byť prítomných 30 ľudí. V predsieni kostola budú lístky s označením dňa a hodiny, v priebehu týždňa si môžete tieto „vstupenky“ rozobrať. Majme na pamäti všetky náležite predpisy =dezinfekcia, ochrana dýchacích ciest, rozostupy.. neg. výsledok testu. V prípade dobrého počasia budú sv. omše v exteriéri kostola, to znamená počet neobmedzený…

Podľa COVID automatu od pondelka 19. apríla 2021 budú povolené opäť verejné bohoslužby

Bratislava 13. apríla (TK KBS) Slovenskí biskupi vnímajú ako dobrý krok sprístupnenie verejných bohoslužieb, ktoré prichádza po viac ako troch mesiacoch. Podľa COVID automatu od pondelka 19. apríla 2021 budú povolené opäť verejné bohoslužby. Podmienkou účasti na bohoslužbách bude negatívny test, pričom v chráme môže byť jedna osoba na 15 metrov štvorcových. Novinárov o tom dnes informoval minister financií Igor Matovič. Bohoslužby s účasťou verejnosti boli zakázané od 1. januára. „Prešli sme si ťažkým obdobím, keď veriaci sa nemohli zúčastňovať na svätej omši a stretávať sa s kňazmi. Ďakujeme všetkým za ich zodpovednosť a rešpektovanie opatrení proti šíreniu koronavírusu. Sme radi, že v pondelok sa budeme môcť spolu stretnúť v našich kostoloch pri dodržaní všetkých opatrení,“ povedal predseda KBS Mons. Stanislav Zvolenský.
Slovenskí biskupi veriacich povzbudzujú, aby sa po uvoľnení epidemických opatrení primeraným spôsobom začali vracať do kostolov. Veriaci sú s malými prestávkami viac ako rok bez možnosti zúčastniť sa na svätej omši. „Teší nás, že situácia na Slovensku sa postupne zlepšuje a stabilizuje, a tak sa budeme môcť stretnúť, hoci s obmedzeniami, pri slávení svätých omší v kostoloch. Som vďačný veriacim za veľkú trpezlivosť, ktorú prejavili, keď celé mesiace museli vydržať bez možnosti osobnej účasti na bohoslužbách. Ďakujem stovkám katolíckych kňazov a rehoľníkov, ktorí počas covidu nastúpili do nemocníc, aby pomáhali personálu. Veľké ďakujem, samozrejme, patrí tisícom lekárov a zdravotníkov, spomedzi ktorých sa mnohí hlásia ku katolíckej cirkvi, a silu pre svoju službu ľuďom budú môcť znovu čerpať z Eucharistie a účasti na svätej omši,“ zdôraznil predseda KBS Stanislav Zvolenský.
Predseda KBS zároveň dodal, že veriaci budú naďalej – kvôli limitovanej účasti – oslobodení od povinnosti byť prítomní na nedeľných bohoslužbách, ktoré budú až do úplného uvoľnenia opatrení pokračovať aj cez katolícke médiá alebo sociálne siete.

Nedeľa Božieho milosrdenstva

Milí farníci a priatelia našej farnosti!

Dnes slávime Nedeľu Božieho milosrdenstva. Ponúka sa nám možnosť načerpať z prameňa Božieho milosrdenstva počas adorácie v kostole v Petrovej Vsi od 13.30 do 17.30. O 18:00 pri veľkom kríži na konci Jabloňovej krížovej cesty. Pripomínam, že v kostole si môžete zakúpiť malé velkonocné sviečky. Plynie z toho dvojaký úžitok. Prispejeme na misie v Brazílii. Druhý úžitok = môžeme si ich zapáliť pri domácej rodinnej modlitbe. Pozývam Vás na túto spoločnú aktivitu : pomodlime sa pri tejto zapálenej sviečke 9 dní po sebe desiatok sv.ruženca – ktorý nám zoslal Ducha Sv. – za obnovu, oživenie a upevnenie viery v našich farnostiach. Keď si 60 ľudí alebo rodín nájde 5 minút na túto modlitbu, verím, že účinok sa dostaví. Sviečky, krásne voňavé, sú vyrobené z včelieho vosku. Je ich ešte /už len /30. Takže sa teším na dnešné stretnutie s Vami.

Padre Quirí

Veľkonočný oznam

Milí farníci a priatelia našej farnosti! „Zmŕtvychvstanie Krista je nádej, ktorá nikdy nesklame.“ /Pápež František /S úprimným srdcom a s milým Adamovým úsmevom Vám pevnosť tejto nádeje od Ježiša vyprosujem. Pozývam Vás na prijatie Vzkrieseného Ježiša do svojho srdca teraz v nedeľu v rámci adorácie od 14.00 do 18:00. Na podporu misií v Brazílii bude možné prispieť zakúpením malej veľkonočnej sviečky za 5,-Eur. Padre Quirín OMČ – 1642/234+4