Krížová cesta v jabloňovom sade

Milí farníci a priatelia našej farnosti! Mám pre Vás radostnú správu. Dnes sme spolu s Jarom a Mariánom konečne inštalovali kríže v jabloňovom sade. Od zajtra sa tam môžeme počas vychádzky do prírody zastaviť na modlitbu. Preto zajtra sa kostol zamyká o 17.05. Bude otvorený o 14.00. Kríž pri 3.zastavení bude osadený neskôr. Chybička se vloudila. Krížovú cestu požehnáme, keď bude náležitá konštelácia hviezd. To podstatné, čo dáva hodnotu a spôsobuje ovocie, je modlitba krížovej cesty. Očíslovanie a reliéfy budú dodané v priebehu času. Ďakujem tým, ktorí myšlienku podporili. Ďakujem tým, ktorí ju zrealizovali: výroba krížov, výroba a zabetónovanie kovových ukotvení, príprava reliéfov, inštalácia krížov, príprava terénu. Som si istý, že to miesto sa stane slávnym a bohatým na Božie požehnanie.

Výzva

V tomto týždni som len tak náhodou prechádzal okolo vriec s plastovým a papierovým odpadom. Normálne mi fakt bolo ľúto, keď som v tých vreciach videl veľmi veľa krabíc od mlieka, plechoviek od nápojov a plastových fliaš s vrchnákmi. Tieto drobnosti, ktoré vyhadzujeme v takých množstvách, môžu priniesť veľmi veľa úžitku. Ale to by musela byť namiesto ľahostajnosti a nezáujmu v nás úprimná snaha pomáhať druhým. A v podstate nás to nestojí nič. IDE LED Ó TO – ODNIESŤ PRED FARSKÉ DVERE ALEBO DO PREDSIENE KOSTOLA TIE VRCHNÁKY, KRABICE OD MLIEKA A HLINÍKOVÉ PLECHOVKY.!!! K tomu naozaj neviem čo dodať alebo ako rozumným ľuďom vysvetliť. Prosím o zdieľanie tejto informácie aj s tými, ktorí nečítajú FB alebo web našej farnosti. Takže sa teším na spoluprácu. Padre Quirín

Nedeľné oznamy

Milí farníci a priatelia našej farnosti!
Len pripomínam, že aj dnes bude adorácia v kostole v Petrovej Vsi od 14.00 do 18.00 s možnosťou prijať sviatosť zmierenia a Eucharistiu. Takže cestou do prírody alebo počas prechádzky s mačičkou alebo so psíkom môžete využiť možnosti, ktoré sa ponúkajú.
Ďakujem Vám, ktorí ste sa zúčastnili na odložení vianočnej výzdoby a na uprataní kostolov.
Ďakujem Vám, ktorí ste finančne prispeli na chod farnosti a rôzne konkrétne potreby. Ani mnohé obmedzenia Vám nezabránili v prejavoch Vašej štedrosti. Nech Vám to Pán, ktorý pozná úmysly a vidí, čo robí pravá i ľavá ruka, bohato odplatí svojím požehnaním v rôznych podobách… V oznamoch budú uvedené hodnoty z rôznych pokladničiek, ktoré máme v kostole v Petrovej Vsi.
Prajem Vám peknú požehnanú nedeľu!
Padre Quirín

Obetovanie Pána

Milí farníci a priatelia našej farnosti!
Obetovanie Pána alebo ľudovo aj Hromnice je cirkevný sviatok, ktorý sa slávi 2. februára.
V tento sviatok sa oslavuje prinesenie Ježiša do chrámu na 40. deň po jeho narodení. V tento deň sa v chrámoch zvyknú posväcovať sviečky, ktoré sa nazývajú hromničky.
V Ríme bol sviatok slávený od 7. storočia. Počas sprievodu od Rímskeho fóra do Baziliky Santa Maria Maggiore ľudia niesli v rukách sviece, ktoré boli znakom pokánia, ale aj očisty. Zvyk niesť sviece zaviedol pápež Geláz I. v roku 494 po Kr.[2] Tento sviatok je aj dňom zasväteného života. Zasvätení ho slávia v rámci diecéz spoločne so svojimi biskupmi.
Starší názov Očisťovanie Panny Márie bol v rímskokatolíckej cirkvi od roku 1969 zmenený na teraz používaný názov Obetovanie Pána.
Zajtra = 2.2. , pri sv. omši o 17.00 v Petrovej Vsi a 18.30 v Letničí požehnám sviece, vodu a kriedu. Ak máte záujem požehnať svoje hromničné sviece, nechajte ich v predsieni kostola označené menom, alebo číslom domu. Potom si ich môžete vyzdvihnúť, prípadne vziať si aj svätenú vodu a kriedu.
Prajem Vám Svetlom a slnkom prežiarený celý týždeň!
Padre Q

informácia k pútnickému zájazdu

Vážení klienti, milí pútnici,
boli ste prihlásená/ý na pútnicky zájazd LORETO-CASCIA-ORVIETO-SIENA-BOLOGNA v termíne 13.03. – 17.03.2021.
Keďže sa pútnicky zájazd ešte stále nedá z objektívnych príčin uskutočniť, ponúkame Vám a zaraďujeme Vás
do nového termínu 23.10. – 27.10.2021.
Program ani cena sa nemenia, prikladám.
Pevne veríme, že už budeme môcť púť uskutočniť.
Za Váš súhlas, porozumenie a dôveru ďakujeme a prajeme všetko dobré.
S kresťanským pozdravom
Viera Navrátilová

AWERTRAVEL, s.r.o.
Hviezdoslavova 1469/61
905 01  Senica
Slovensko
Tel: 00421 34/6513896
Tel/fax: 00421 34/6512995
Mobil: 00421 905/974264
Email: vierka@awertravel.sk
Inet: www.awertravel.sk
ICO: 36235989
IC DPH: SK 2021496400

Návšteva kostola

Milí farníci a priatelia našej farnosti! Je pekné vidieť záblesky záujmu o návštevu kostola v Petrovej Vsi. Je to veľmi dobré, keď máme túžbu zastaviť sa na krátku modlitbu. Tak Vám týmto oznamujem, že zajtra =v sobotu bude kostol odomknutý v čase 8.00 – 10.00 a potom 16:00 – 18:00. Okrem nášho Pána tam budem aj ja k dispozícii /Sviatosť zmierenia, Sv. Prijímanie /. Tak sa s Pánom Ježišom na Vás tešíme, že keď pôjdete okolo /do prírody, do potravín/, že nás neobidete. S pozdravom A. H. O. J. Padre Q J

rok 2021

Jedno írske novoročné prianie hovorí:

/mám to v češtine, tak to uvádzam takto/

Nepřeji Ti, abys zustal ušetřen nějakého utrpení, protože vím, že stejně nezustaneš. Nepřeji Ti, aby Ti po tváři netekly slzy, protože je stejně nezadžíš a pláčem se Ti uleví.

Nepřeji Ti abys nezakusil žádnou bolest, protože už ji stejně dávno znáš. Víš také, že utrpení zušlechťuje, že slzy očišťují srdce a bolest zraňuje i posiluje.

Něco bych Ti ale přeci jen rád popřál:

Abys byl za všechno vděčný, i když se Ti to třeba nelíbí.

Abys opatroval vzpomínky na dobré věci, které si zažil, i když jich možná není až zas tolik.

Abys byl statečný, i když si myslíš, že to už nejde.

Abys svuj kříž zbytečně neodhazoval,

protiže kolikrát ho odhodíš, tolikrát se budeš vracet a sbírat ho.

Abys ho mohl donést až na vrchol, na nějž je nutné vystoupit,

i když se zdá být nedosažitelný.

Aby dary, které v sobě máš, rostly pomalu,

ale po celý rok aby Ti pomáhaly.

Abys nikdy nevyměnil přítele, který je opravdový,

a když udělá chybu, abys mu odpustil a ne ho opustil.

Abys mohl dávat radost, sílu a naději těm, s nimiž Tě pojí láska.

Nezapomeň, že každá ruže má trny, ale přesto je krásná.

K tomu dodávam nasledovné:

Možnosť slobodne vyjsť z úkrytu domova je v čase 01.00 – 05.00. To je dobré, lebo adorácie v čase 02.00 -02.30 od februára 2020 pokračujú. Adorácia končí požehnaním, ktoré vyprosujeme pre tých, ktorí nás prosili o modlitbu, ktorým sme sľúbili modlitbu, ktorí potrebujú našu modlitbu, ktorých dnes stretneme, ktorí sú nám zverení, ktorí sa za nás modlia a obetujú, tých , čo sú na cestách, v nebezpečenstvách, v pokušeniach, čo sú na uliciach, bez domova, opustených ,trpiacich, nemocných, vo väzeniach, čo hľadajú zmysel života, čo nemajú chuť žiť, umierajúcich dnešného dňa, našich rodičov, súrodencov, príbuzných, priateľov , známych, dobrodincov, spolužiakov, tých čo sú na misiách, všetkých závislých v komunite i mimo nej. Tak myslím, že každý z Vás sa nájdete v niektorej z týchto kategóriíí, a možno aj viackrát, preto Vás pozývam aspoň k prebudeniu sa v tomto čase /02.30/.

Pozývam Vás k čítaniu Písma sv. Každý deň jednu kapitolu aj s poznámkami. Začíname dnes. A každý deň modlitba k sv. Jozefovi, keďže prežívame rok sv. Jozefa.

V predsieni kostola sú kalendáre. Ak ešte niekto potrebuje, sú k dispozícii. Aspoň 3,-eurá vhoďte do pokladničky na dverách.

padre qj

A nakoniec OMČ:1734/247+5

Vianočné posolstvo

Milí farníci a priatelia našej farnosti!
Som si istý, že dnešný slávnostný deň, kedy sme si pripomenuli Božie narodenie, bol dosť pozitívny , keďže sa nedalo nevnímať od skorého rána jasné slnečné svetlo.
V súvislosti s dnešným Božím slovom a posolstvom Vianoc, by som sa chcel na tomto mieste podeliť s Vami s jedným silným zážitkom z čias môjho pôsobenia na Šumave. V podstate každé ráno počas 8 rokov som vyrážal z fary na kopec Dobrá Voda modliac sa sv. ruženec. Cestou späť nasledovala občas aj zastávka v kostole. No a stalo sa niekoľko x, že lúče vychádzajúceho slnka prechádzali cez číre okná vo svätyni a dotýkali sa krásneho veľkého krištáľového lustra, ktorý sme tam zakúpili. No a skúste si to predstaviť, ako zásluhou množstva sklíčok bol kostol plný malých dúhových odrazov. Bolo to veľmi silné… Nielen že som sa cítil veľmi povznesene, ale získal som konkrétnu skúsenosť. Ježiš je „Svetlo vychádzajúce z výsosti“. Ja som tým sklíčkom, ktoré môže odrážať či posielať do svojho okolia rozložené Ježišovo svetlo, jeho prítomnosť v rôznych farbách. Povedzme v deviatich farbách, o ktorých píše sv. Pavol v 5. kapitole v liste Galaťanom. Láska, radosť, miernosť, zhovievavosť, zdržanlivosť, vernosť, dobrota, láskavosť a pokoj – toto sú hodnoty, ktoré tento svet – niekedy dosť tmavý, pochmúrny, neveselý – potrebuje. Takže toto je pre nás dobrá správa, že atmosféra Vianoc nekončí o niekoľko dní. Je naším poslaním byť nástrojmi Ježišovej prítomnosti v tomto svete.
Keď budeme doma alebo v kostole vidieť luster, skúsme si to pripomenúť, že chceme žiť aj po Vianociach život čistý a priehľadný, nie zaprášený a matný, život nasmerovaný na Ježiša, s veľkou túžbou robiť tento svet pestrým a obohateným o spomenuté hodnoty. Sv. Ján píše: „Pravé svetlo, ktoré osvecuje každého človeka, prišlo na svet. Uchovajme si túto vianočnú pravdu v živej pamäti a prenesme ju do slov a skutkov. V najbližších dňoch budú vo vnútri kľakátka umiestneného v predsieni kostola v Petrovej Vsi k dispozícii malé farebné „odrazky“, ktoré si môžete na pamiatku vziať. Veľmi sa teším na tú atmosféru, ktorú budeme po Vianociach spolu vytvárať…v našich rodinách, v obchodoch, na uliciach, v zamestnaní…Všade, kde sa ako malé krištáľové sklíčka ocitneme.
Ešte nejaké oznamy: 1.Dnes od 13.00 bude otvorený kostol. Máme ho pekne vyzdobený, s pekným Betlehemom. Škoda nevyužiť čas a možnosť zastaviť sa aj s deťmi na krátku návštevu, na modlitbu, na to aby sa rodičia porozprávali s deťmi na tom pravom mieste. Takže to poviem takto: Dá sa ísť „okolo – cestou do prírody, do obchodu, do autoservisu, na obecný úrad, na poštu…“ S rúškom, použiť dezinfekciu…Nebojte sa…V kostole je prítomný Pán nášho života a náš Priateľ Ježiš…2.Kto chce nechať odslúžiť po nedeli sv. omšu na nejaký úmysel bez toho, aby bol účastný na nej fyzicky, dohodnite si to priamo so mnou osobne na fare alebo na t.č. 0948772456
Tak užime si tieto sviatočné dni čo najviac intenzívne…Váš Padre qj
OMČ – 1740/248+4

4. adventná nedeľa

Milí farníci a priatelia našej farnosti!
Už sme začali sláviť a máme pred sebou 4. nedeľu adventnú. Hoci účasť na nedeľných sv. omšiach a v prikázané sviatky je stále dišpenzovaná, predsa len Vás pozývam na slávenie sv. omše. Takže kto sa cítite zdravý, nemáte nijaké podozrivé príznaky korona nemoci, a máte odvahu a hlavne túžbu osláviť Pána, vytvoriť bohoslužobné spoločenstvo navzájom a načerpať radosti, pokoja a pozitívne sa naladiť, tak príďte.
Aj pri zachovaní najnovších obmedzení máme v našom kostole v Petrovej Vsi k dispozícii 120 miest na sedenie. Takže nezabudnite rúška na tvári, pri vstupoch do kostola je dezinfekcia a v kostole zaujať označené miesta. Kapacitu kostola sme zväčšili o niekoľko miest, ktoré poskytujú stoličky, využite ich prosím.
Spolubratia v Holíči sú v karanténe, niektorí z nich aj pozitívne, myslime na nich s prosbou o uzdravenie. Tým pádom farníci z Holíča a filiálok k Holíču patriacich budú v najbližších sviatočných dňoch bez možnosti fyzickej účasti na sv. omši. Pozývame ich teda k nám. Doporučujem sledovať oznamy o bohoslužbách – na FB aj na internete, aj na nástenke v predsieni kostola.
Teším sa na Vás!
Padre Quirín
OMČ=1747/249+4

Milí farníci a priatelia našej farnosti, mám pre Vás niekoľko oznamov:

Pozývam deti na sv.o. v predvečer sviatku sv. Mikuláša – v Petrovej Vsi o 17.00 a v Letničí o 18.00. Budú sa rozdávať samolepky…
Pri sv.o. v sobotu a v nedeľu v Petrovej Vsi budú zbierky venované na opravu organu.
Blížia sa Vianoce. Kto by chcel obdarovať chlapcov v komunite Cenacolo v Kráľovej pri Senci, môže do 20.12. priniesť do predsiene kostola alebo na faru trvanlivé potraviny, drogériu, ponožky, pracovné rukavice.. Alebo peniaze na zakúpenie týchto vecí, Bližšie info podám.
OMČ 1764/252
Padre Q.