Dušičková pobožnosť za zosnulých na cintoríne v Petrovej Vsi