Poďakovanie za úrodu i blahoželanie Pátrovi Viktorovi

V nedeľu 25. septembra bolo súčasťou sv. omše slávnostné poďakovanie za
tohtoročnú úrodu. Náš farský kostol sme vyzdobili plodmi záhrad a polí, obetné dary
prinášala krojovaná mládež. Na záver sme srdečne zablahoželali Pátrovi
Viktorovi k jeho životnému jubileu a zaželali mu veľa Božej milosti, mnoho
síl a pevné zdravie.

« z 2 »

Putovanie po Prahe

Na jednodňové putovanie po pražských pamätihodnostiach sa s pátrom Bazilom vydalo 18 výletníkov z našej farnosti, zájazd doplnili záujemcovia z Unína a Radimova. Program bol bohatý a vyčerpávajúci – navštívili Strahovský kláštor, Pražskú Loretu, kostol s Pražským Jezulátkom, Karlov most, Václavské námestie, Staromestské námestie a Orloj. Posledným bodom programu bolo vo večerných hodinách svetelné predstavenie Křižíkovej fontány.

« z 2 »

Národná púť do Šaštína

Na púť k Sedembolestnej Panne Márii do Šaštína sa vybrali aj mnohí veriaci z našej farnosti. Táto skupinka pútnikov putovala s Pátrom Martinom. Dvojica mladých v krojoch niesla aj obetné dary – ovocie a víno.