Slávnosť poďakovania a rozlúčky

Milí priatelia a známi, mili farnici a priatelia našej farnosti!
„Všetko má svoj čas
a svoju chvíľu každé úsilie pod nebom.
Lebo on určil čas
pre každú vec a pre každý skutok.“
Toto je uvedené v knihe Kazateľ. Nastal čas môjho odchodu z farnosti Petrova Ves. Preto Vás srdečne pozývam na slávnosť poďakovania a rozlúčky. Stretneme sa na svätej omši 24.6.v Petrovej Vsi o 10.30. Hlavným celebrantom bude náš strahovský opát P.Daniel Peter Janáček O.Praem. Po svätej omši bude slávnosť pokračovať v miestnom kultúrnom dome, kde bude priestor a čas na vzájomné zdieľanie vďačnosti a na občerstvenie. Namiesto kvetinových a iných /hlavne nábožných/ darov, bude možnosť prispieť finančné na stavbu domu pre opustené deti v Ugande. /Toto je jedna z mojich silných srdcových záležitostí./Takže sa teším na stretnutie s každým z Vás.
P.Quirín Jano