Slávnosť poďakovania a rozlúčky

Milí priatelia a známi, mili farnici a priatelia našej farnosti!
„Všetko má svoj čas
a svoju chvíľu každé úsilie pod nebom.
Lebo on určil čas
pre každú vec a pre každý skutok.“
Toto je uvedené v knihe Kazateľ. Nastal čas môjho odchodu z farnosti Petrova Ves. Preto Vás srdečne pozývam na slávnosť poďakovania a rozlúčky. Stretneme sa na svätej omši 24.6.v Petrovej Vsi o 10.30. Hlavným celebrantom bude náš strahovský opát P.Daniel Peter Janáček O.Praem. Po svätej omši bude slávnosť pokračovať v miestnom kultúrnom dome, kde bude priestor a čas na vzájomné zdieľanie vďačnosti a na občerstvenie. Namiesto kvetinových a iných /hlavne nábožných/ darov, bude možnosť prispieť finančné na stavbu domu pre opustené deti v Ugande. /Toto je jedna z mojich silných srdcových záležitostí./Takže sa teším na stretnutie s každým z Vás.
P.Quirín Jano

Milí farníci a priatelia našej farnosti, mám pre Vás niekoľko oznamov:

Pozývam deti na sv.o. v predvečer sviatku sv. Mikuláša – v Petrovej Vsi o 17.00 a v Letničí o 18.00. Budú sa rozdávať samolepky…
Pri sv.o. v sobotu a v nedeľu v Petrovej Vsi budú zbierky venované na opravu organu.
Blížia sa Vianoce. Kto by chcel obdarovať chlapcov v komunite Cenacolo v Kráľovej pri Senci, môže do 20.12. priniesť do predsiene kostola alebo na faru trvanlivé potraviny, drogériu, ponožky, pracovné rukavice.. Alebo peniaze na zakúpenie týchto vecí, Bližšie info podám.
OMČ 1764/252
Padre Q.

pozvánka

Milí farníci, priatelia a známi, oznamujem, že zajtra- v sobotu 22.8. v Petrovej Vsi o 18.00 bude Vdp. HEDr, Ľuboslav Hromják PhD slúžiť sv.o. Prinesie relikvie sv.Filomény a po sv.o. predstaví úctu k nej prezentáciou. Srdečne pozývame.

Q

Nedeľný výlet spojený s modlitbou krížovej cesty v prírode a s opekačkou

Milí moji farníci a priatelia našej farnosti, pozývam Vás 2.8. na nedeľný výlet spojený s modlitbou krížovej cesty v prírode a s opekačkou v chotári Dolnej Poruby/za Trenčianskymi Teplicami/.Odchádzame o 12.00 z Petrovej Vsi. Prosím tých, ktorí máte záujem obohatiť svoj život o nové miesto, nových ľudí, nový zážitok a novú skúsenosť, dajte mi vedieť do 29.7. do 23.59 hod, aby som vedel nahlásiť počet špekáčok a zorganizovať dopravu. Teším sa na Vás.QJ
00421948772456