Vianočné sviatky

Tichá noc po polnočnej sv. omši

Koledovanie Dobrej noviny

« z 2 »

Jasličková slávnosť

« z 3 »

Mikuláš

Petrova Ves

« z 3 »

Letničie

« z 2 »