Účasť na sv. omšiach od 19.4.

Milí farníci a priatelia našej farnosti! Zaiste s radosťou prijímame informácie o možnostiach účasti na sv. omšiach od 19.4. Na základe merania plochy kostolneho priestoru v Petrovej Vsi môže byť prítomných 30 ľudí. V predsieni kostola budú lístky s označením dňa a hodiny, v priebehu týždňa si môžete tieto „vstupenky“ rozobrať. Majme na pamäti všetky náležite predpisy =dezinfekcia, ochrana dýchacích ciest, rozostupy.. neg. výsledok testu. V prípade dobrého počasia budú sv. omše v exteriéri kostola, to znamená počet neobmedzený…

Podľa COVID automatu od pondelka 19. apríla 2021 budú povolené opäť verejné bohoslužby

Bratislava 13. apríla (TK KBS) Slovenskí biskupi vnímajú ako dobrý krok sprístupnenie verejných bohoslužieb, ktoré prichádza po viac ako troch mesiacoch. Podľa COVID automatu od pondelka 19. apríla 2021 budú povolené opäť verejné bohoslužby. Podmienkou účasti na bohoslužbách bude negatívny test, pričom v chráme môže byť jedna osoba na 15 metrov štvorcových. Novinárov o tom dnes informoval minister financií Igor Matovič. Bohoslužby s účasťou verejnosti boli zakázané od 1. januára. „Prešli sme si ťažkým obdobím, keď veriaci sa nemohli zúčastňovať na svätej omši a stretávať sa s kňazmi. Ďakujeme všetkým za ich zodpovednosť a rešpektovanie opatrení proti šíreniu koronavírusu. Sme radi, že v pondelok sa budeme môcť spolu stretnúť v našich kostoloch pri dodržaní všetkých opatrení,“ povedal predseda KBS Mons. Stanislav Zvolenský.
Slovenskí biskupi veriacich povzbudzujú, aby sa po uvoľnení epidemických opatrení primeraným spôsobom začali vracať do kostolov. Veriaci sú s malými prestávkami viac ako rok bez možnosti zúčastniť sa na svätej omši. „Teší nás, že situácia na Slovensku sa postupne zlepšuje a stabilizuje, a tak sa budeme môcť stretnúť, hoci s obmedzeniami, pri slávení svätých omší v kostoloch. Som vďačný veriacim za veľkú trpezlivosť, ktorú prejavili, keď celé mesiace museli vydržať bez možnosti osobnej účasti na bohoslužbách. Ďakujem stovkám katolíckych kňazov a rehoľníkov, ktorí počas covidu nastúpili do nemocníc, aby pomáhali personálu. Veľké ďakujem, samozrejme, patrí tisícom lekárov a zdravotníkov, spomedzi ktorých sa mnohí hlásia ku katolíckej cirkvi, a silu pre svoju službu ľuďom budú môcť znovu čerpať z Eucharistie a účasti na svätej omši,“ zdôraznil predseda KBS Stanislav Zvolenský.
Predseda KBS zároveň dodal, že veriaci budú naďalej – kvôli limitovanej účasti – oslobodení od povinnosti byť prítomní na nedeľných bohoslužbách, ktoré budú až do úplného uvoľnenia opatrení pokračovať aj cez katolícke médiá alebo sociálne siete.

Nedeľa Božieho milosrdenstva

Milí farníci a priatelia našej farnosti!

Dnes slávime Nedeľu Božieho milosrdenstva. Ponúka sa nám možnosť načerpať z prameňa Božieho milosrdenstva počas adorácie v kostole v Petrovej Vsi od 13.30 do 17.30. O 18:00 pri veľkom kríži na konci Jabloňovej krížovej cesty. Pripomínam, že v kostole si môžete zakúpiť malé velkonocné sviečky. Plynie z toho dvojaký úžitok. Prispejeme na misie v Brazílii. Druhý úžitok = môžeme si ich zapáliť pri domácej rodinnej modlitbe. Pozývam Vás na túto spoločnú aktivitu : pomodlime sa pri tejto zapálenej sviečke 9 dní po sebe desiatok sv.ruženca – ktorý nám zoslal Ducha Sv. – za obnovu, oživenie a upevnenie viery v našich farnostiach. Keď si 60 ľudí alebo rodín nájde 5 minút na túto modlitbu, verím, že účinok sa dostaví. Sviečky, krásne voňavé, sú vyrobené z včelieho vosku. Je ich ešte /už len /30. Takže sa teším na dnešné stretnutie s Vami.

Padre Quirí

Veľkonočný oznam

Milí farníci a priatelia našej farnosti! „Zmŕtvychvstanie Krista je nádej, ktorá nikdy nesklame.“ /Pápež František /S úprimným srdcom a s milým Adamovým úsmevom Vám pevnosť tejto nádeje od Ježiša vyprosujem. Pozývam Vás na prijatie Vzkrieseného Ježiša do svojho srdca teraz v nedeľu v rámci adorácie od 14.00 do 18:00. Na podporu misií v Brazílii bude možné prispieť zakúpením malej veľkonočnej sviečky za 5,-Eur. Padre Quirín OMČ – 1642/234+4

 

Nedeľné oznamy

Milí farníci a priatelia našej farnosti!
Minulú nedeľu sme v úvodnej omšovej modlitbe prosili Boha, aby nám pomohol nadšene žiť v tej láske, ktorou Ježiš Kristus ľudstvo miloval a na kríži sa zaň obetoval. Aby sme mohli uprostred súčasného diania – pandemického, politického, osobného… dokázali žiť lásku nadšene, potrebujeme k tomu nadľudskú silu. Máme ju možnosť znovu načerpať počas Veľkonočných sviatkov. A na prípravu máme ešte Svätý týždeň. Začnime ho a prežime sväto – Dnes – 28.3.- budú pri sv.o. požehnané ratolesti a uložené v predsieni kostolov v Petrovej Vsi aj v Letničí. Môžete si vziať, keď pôjdete okolo. V Petrovej Vsi sa oplatí ísť okolo v čase 13.30 – 17.30. /Adorácia, sv. zmierenia, sv. prijímanie.. Po nedeli možnosti budú len veľmi ťažko!/ Potom na „Jabloňovú“ krížovú cestu nezabudnite kamene.
OMČ: 1649/235+4

Nedeľné oznamy

Milí farníci a priatelia našej farnosti, mám niekoľko oznamov : dnes – v nedeľu 21.3. je zbierka na pomoc prenasledovaným kresťanom a utečencom. V Petrovej Vsi je možné prispieť na tento účel do pokladničky na vchodových dverách kostola a do košíka počas adorácie. Adorácia s možnosťou prijať sviatosť zmierenia a sväté prijímanie je od 12:30 do 16.30. Na krížovú cestu si nezabudnite vziať kamene.

Krížová cesta v jabloňovom sade

Milí farníci a priatelia našej farnosti! Dnes =v sobotu 13.3.2021 bol v mojom živote a možno aj v existenciii našej farnosti výnimočný deň. V areáli jabloňového sadu – na konci krížovej cesty – bol vyzdvihnutý nádherný dtevený kríž aj s „Ukrižovaným“! Práve v neľahkých a pre mnohých aj bolestných časoch, ktoré žijeme, potrebujeme pozdvihnúť náš zrak k Ježišovi. Pohľad na Božieho Syna, ktorý vzal na seba aj naše kríže, bolesti a hriechy nech nám dá na každý deň našej krížovej cesty dostatok nádeje, milosrdenstva a dobročinnej lásky a aj ľútosti nad hriechmi. Máme možnosť pozerať na Ukrižovaného s vierou. Len pohľad viery spojený s vďakou, ľútosťou I prosbou vyprosí požehnanie pre každého z nás, pre naše rodiny, našu farnosť, spoločnosť I celý svet! Ďakujem všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na tom, že dnes máme nad Petrovou Vsou krížovú cestu a tento centrálny kríž, na ktorom je vypálená aj pekná modlitba. Ďakujem Vám všetkým, ktorí ste si osvojili jednotlivé priestory, aby ste ich udržiavali počas celého roka. Ďakujem Vám všetkým, ktorí sa v týchto priestoroch budete modliť, alebo len tak prechádzať sa s úmyslom odpočinúť si a potešiť sa pri pohľade na Petrovú Ves. Požehnanie krížovej cesty a hlavného kríža sa uskutoční, až keď okolnosti dovolia. A ešte jedna prosba – udržujme si tento posvätný priestor bez odpadov rôzneho druhu. A ďakujem za kamene, ktoré nech sú symbolom našich hriechov, bolestí a trápení. Prajem a od Pána vyprosujem Vám i Vašim požehnanú 4.pôstnu – radostnú – nedeľu. Pripomínam, že v nedeľu je adorácia s možnosťou prijať sv.sviatosti od 12:30 do 16.30. Padre Quirin

Milí farníci, priatelia a známi, ponúkam ešte niekoľko záberov z našej krížovej cesty v jabloňovom sade…
« 1 z 2 »

Nedeľný oznam

Milí farníci a priatelia našej farnosti, oznamujem že pri zachovaní náležitých a primeraných hygienických, pandemických a neviem akých ešte opatrení – bude aj dnes- v nedeľu 7.3. otvorený kostol v Petrovej Vsi v čase 13.00 – 17.00 -na osobnú modlitbu a prijatie sviatostí. K poskytnutiu duchovnej služby som k dispozícii po dohode akýmkoľvek spôsobom kedykoľvek aj na fare, v kostoloch, v prírode. aj u Vás doma… Každú noc od 02.00 do 02.30 takisto možnosť adorácie v kostole v Petrovej Vsi . Takže nikto sa nemôže vyhovárať na „koronu“. Možnosti sú, len treba hľadať spôsob. a využiť príležitosti. Práve v týchto časoch sa ukazuje pravdivosť našej viery a živosť alebo neživosť nášho osobného vzťahu k Bohu. Náš záujem o duchovný život alebo pohodlnosť a vlažnosť. Kdesi v evanjeliu Pán Ježiš kladie otázku: „Nájde Syn človeka vieru , keď príde?“ A tak sa pýtajme samých seba: „Nájde Boh vieru vo mne, v mojej rodine, v našej farnosti, keď pandémia ustúpi a opatrenia skončia? Nachádza ju aj dnes? V nedeľu?…Vo všedný deň?
..OMČ 1670/238+4 Padre Quirín
Nezabudnite zajtra na krížovú cestu kamene!

Krížová cesta v jabloňovom sade

Milí farníci a priatelia našej farnosti! Mám pre Vás radostnú správu. Dnes sme spolu s Jarom a Mariánom konečne inštalovali kríže v jabloňovom sade. Od zajtra sa tam môžeme počas vychádzky do prírody zastaviť na modlitbu. Preto zajtra sa kostol zamyká o 17.05. Bude otvorený o 14.00. Kríž pri 3.zastavení bude osadený neskôr. Chybička se vloudila. Krížovú cestu požehnáme, keď bude náležitá konštelácia hviezd. To podstatné, čo dáva hodnotu a spôsobuje ovocie, je modlitba krížovej cesty. Očíslovanie a reliéfy budú dodané v priebehu času. Ďakujem tým, ktorí myšlienku podporili. Ďakujem tým, ktorí ju zrealizovali: výroba krížov, výroba a zabetónovanie kovových ukotvení, príprava reliéfov, inštalácia krížov, príprava terénu. Som si istý, že to miesto sa stane slávnym a bohatým na Božie požehnanie.

Výzva

V tomto týždni som len tak náhodou prechádzal okolo vriec s plastovým a papierovým odpadom. Normálne mi fakt bolo ľúto, keď som v tých vreciach videl veľmi veľa krabíc od mlieka, plechoviek od nápojov a plastových fliaš s vrchnákmi. Tieto drobnosti, ktoré vyhadzujeme v takých množstvách, môžu priniesť veľmi veľa úžitku. Ale to by musela byť namiesto ľahostajnosti a nezáujmu v nás úprimná snaha pomáhať druhým. A v podstate nás to nestojí nič. IDE LED Ó TO – ODNIESŤ PRED FARSKÉ DVERE ALEBO DO PREDSIENE KOSTOLA TIE VRCHNÁKY, KRABICE OD MLIEKA A HLINÍKOVÉ PLECHOVKY.!!! K tomu naozaj neviem čo dodať alebo ako rozumným ľuďom vysvetliť. Prosím o zdieľanie tejto informácie aj s tými, ktorí nečítajú FB alebo web našej farnosti. Takže sa teším na spoluprácu. Padre Quirín