Účasť na sv. omšiach od 19.4.

Milí farníci a priatelia našej farnosti! Zaiste s radosťou prijímame informácie o možnostiach účasti na sv. omšiach od 19.4. Na základe merania plochy kostolneho priestoru v Petrovej Vsi môže byť prítomných 30 ľudí. V predsieni kostola budú lístky s označením dňa a hodiny, v priebehu týždňa si môžete tieto „vstupenky“ rozobrať. Majme na pamäti všetky náležite predpisy =dezinfekcia, ochrana dýchacích ciest, rozostupy.. neg. výsledok testu. V prípade dobrého počasia budú sv. omše v exteriéri kostola, to znamená počet neobmedzený…