rok 2021

Jedno írske novoročné prianie hovorí:

/mám to v češtine, tak to uvádzam takto/

Nepřeji Ti, abys zustal ušetřen nějakého utrpení, protože vím, že stejně nezustaneš. Nepřeji Ti, aby Ti po tváři netekly slzy, protože je stejně nezadžíš a pláčem se Ti uleví.

Nepřeji Ti abys nezakusil žádnou bolest, protože už ji stejně dávno znáš. Víš také, že utrpení zušlechťuje, že slzy očišťují srdce a bolest zraňuje i posiluje.

Něco bych Ti ale přeci jen rád popřál:

Abys byl za všechno vděčný, i když se Ti to třeba nelíbí.

Abys opatroval vzpomínky na dobré věci, které si zažil, i když jich možná není až zas tolik.

Abys byl statečný, i když si myslíš, že to už nejde.

Abys svuj kříž zbytečně neodhazoval,

protiže kolikrát ho odhodíš, tolikrát se budeš vracet a sbírat ho.

Abys ho mohl donést až na vrchol, na nějž je nutné vystoupit,

i když se zdá být nedosažitelný.

Aby dary, které v sobě máš, rostly pomalu,

ale po celý rok aby Ti pomáhaly.

Abys nikdy nevyměnil přítele, který je opravdový,

a když udělá chybu, abys mu odpustil a ne ho opustil.

Abys mohl dávat radost, sílu a naději těm, s nimiž Tě pojí láska.

Nezapomeň, že každá ruže má trny, ale přesto je krásná.

K tomu dodávam nasledovné:

Možnosť slobodne vyjsť z úkrytu domova je v čase 01.00 – 05.00. To je dobré, lebo adorácie v čase 02.00 -02.30 od februára 2020 pokračujú. Adorácia končí požehnaním, ktoré vyprosujeme pre tých, ktorí nás prosili o modlitbu, ktorým sme sľúbili modlitbu, ktorí potrebujú našu modlitbu, ktorých dnes stretneme, ktorí sú nám zverení, ktorí sa za nás modlia a obetujú, tých , čo sú na cestách, v nebezpečenstvách, v pokušeniach, čo sú na uliciach, bez domova, opustených ,trpiacich, nemocných, vo väzeniach, čo hľadajú zmysel života, čo nemajú chuť žiť, umierajúcich dnešného dňa, našich rodičov, súrodencov, príbuzných, priateľov , známych, dobrodincov, spolužiakov, tých čo sú na misiách, všetkých závislých v komunite i mimo nej. Tak myslím, že každý z Vás sa nájdete v niektorej z týchto kategóriíí, a možno aj viackrát, preto Vás pozývam aspoň k prebudeniu sa v tomto čase /02.30/.

Pozývam Vás k čítaniu Písma sv. Každý deň jednu kapitolu aj s poznámkami. Začíname dnes. A každý deň modlitba k sv. Jozefovi, keďže prežívame rok sv. Jozefa.

V predsieni kostola sú kalendáre. Ak ešte niekto potrebuje, sú k dispozícii. Aspoň 3,-eurá vhoďte do pokladničky na dverách.

padre qj

A nakoniec OMČ:1734/247+5