Modlitba k sv. Jozefovi

Svätý Jozef, ochraňuj náš dom
a Božie požehnanie vylievaj v ňom.
Na všetkých, čo v ňom žijeme,
nech v láske a v jednote rastieme.
Aby nás pokoj a radosť sprevádzali,
aby sme pred Bohom s bázňou vytrvali,
aby sme s láskou pracovali,
a tak cestou do neba putovali.
Z môjho srdca dnes táto prosba planie,
ostaň a buď s nami, prosím o zmilovanie.
Dávam ti dnes kľúče, ty vieš, čo nás čaká,
daj nám domov šťastný, zlo nás nevyľaká.
Odstráň všetko zo sŕdc von,
čo chce zničiť tento dom.
Do Ježišovho Srdca zavri všetkých i mňa tiež,
o tvoju ochranu prosím, veď Ty mi rozumieš.
Nech žijeme každý deň ako v Nazarete,
a svedčíme o láske tu na tomto svete. Amen.