Vianoce 2020

Milí farníci a priatelia našej farnosti!
Iste to Panna Mária so sv. Jozefom nemali ľahké, keď sa museli podriadiť štátnym zákonom a nariadeniam a práve vo vrcholnom očakávaní dieťaťa sa museli vydať na náročnú cestu do Betlehema kvôli nejakému nápadu cisára Augusta, ktorý si zmyslel sčítať národ. Ale podriadili sa. Aj tieto okolnosti boli zakomponované do dejín spásy a Božích plánov. Oni vedeli, čo je v rámci dekorácie týmito okolnosťami podstatné v ich živote.
Aj súčasné okolnosti nášho života nie sú podľa našich predstáv, nepáčia sa nám. Dokonca pandémia, obmedzenia, počasie, politika a neviem čo ešte, spôsobujú, že niektorí hovoria alebo možno si myslia, že ako keby Vianoce ani neboli. Oni sú. Záleží, čo je pre nás podstatné. Či dekorácie podľa našich predstáv – sneh, koledy, radostné tradičné bohoslužby, prechádzky, návštevy… Alebo pravda, že Pán Ježiš sa narodil a my to slávime trochu iným spôsobom. A to je pre nás teda príležitosť – prehĺbiť vzťah k
Ježišovi.
Tak to Vám zo srdca prajem, aby Ježiš sa v nás znovu narodil a aby jeho narodenie nám prinieslo tie hodnoty, po ktorých tak veľmi túžime: lásku, pokoj, vzájomné porozumenie, atď, atď.
Teda – VESELÉ VIANOCE
Váš Padre QJ