4. adventná nedeľa

Milí farníci a priatelia našej farnosti!
Už sme začali sláviť a máme pred sebou 4. nedeľu adventnú. Hoci účasť na nedeľných sv. omšiach a v prikázané sviatky je stále dišpenzovaná, predsa len Vás pozývam na slávenie sv. omše. Takže kto sa cítite zdravý, nemáte nijaké podozrivé príznaky korona nemoci, a máte odvahu a hlavne túžbu osláviť Pána, vytvoriť bohoslužobné spoločenstvo navzájom a načerpať radosti, pokoja a pozitívne sa naladiť, tak príďte.
Aj pri zachovaní najnovších obmedzení máme v našom kostole v Petrovej Vsi k dispozícii 120 miest na sedenie. Takže nezabudnite rúška na tvári, pri vstupoch do kostola je dezinfekcia a v kostole zaujať označené miesta. Kapacitu kostola sme zväčšili o niekoľko miest, ktoré poskytujú stoličky, využite ich prosím.
Spolubratia v Holíči sú v karanténe, niektorí z nich aj pozitívne, myslime na nich s prosbou o uzdravenie. Tým pádom farníci z Holíča a filiálok k Holíču patriacich budú v najbližších sviatočných dňoch bez možnosti fyzickej účasti na sv. omši. Pozývame ich teda k nám. Doporučujem sledovať oznamy o bohoslužbách – na FB aj na internete, aj na nástenke v predsieni kostola.
Teším sa na Vás!
Padre Quirín
OMČ=1747/249+4