Update

Stránky prešli na redakčný systém WordPress, s tým je spojený aj ich celkový redesign.