Adventné obdobie

Milí farníci a priatelia našej farnosti!
Pri kostole nám už stojí vianočný stromček /stromisko/- ako vždy- vyniká krásou na najvyššej úrovni. Je dobrou správou pre nás, že do spleti strachu, obáv, pesimizmu, negativizmu, nadávania, nechuti, ľahostajnosti, rezignácie, egoizmu….túto nedeľu nám zažína advent = čas na prehodnotenie myšlienok, slov, skutkov a životných postojov voči Bohu, voči blížnym aj voči sebe. Je to jedinečná doba pre každého z nás, ktorá má vyvrcholiť slávením Ježišových narodenín, A toto je zdroj pravej radosti, pokoja, lásky, solidarity, vzájomnej úcty, milosrdenstva.
Pamätajme na to, že je dobré – si dať malé predsavzatie, aby sme si každý deň pripomenuli naše základné a hlavné smerovanie, ktoré má byť motiváciou pre našu neustálu premenu – k lepšiemu.
Pamätajme na to, že je dobré – si urobiť, dať urobiť, kúpiť…adventný veniec a priniesť ho do kostola požehnať zajtra alebo v nedeľu pred sv.o.
Pamätajme na to, že je dobré – povzbudzovať deti, aby prichádzali v nedeľu a prikázané sviatky /aspoň/ na sv.omšu do kostola, kde dostanú samolepky, ktoré potom môžete deťom dovysvetliť.
Pozývam deti na slávenie 1.nedele adventnej aj kvôli tomu, že je pre nich pripravený materiál na prežívanie adventnej doby.
PS:Prosím o prepáčenie, že som Vám podal neoverenú informáciu o údajnom včerajšom požehnaní Sv.otca Františka. Ešteže to nebola negatívna informácia. Vieme, koľko negatívnych nepravdivých informácií sa dnes šíri svetom. A čo spôsobujú… Takže my máme pred sebou adventný čas, tak si ho užime s pokojom a poďme na to riadne do hĺbky…
Padre Q