Dišpenz pre veriacich katolíkov latinského obradu, ktorí sa nachádzajú na území Bratislavskej arcidiecézy

Milí farnici a priatelia našej farnosti!

Z dôvodu, že predpisy Covid automatu zreteľne limitujú počet účastníkov na jednej bohoslužbe pri dodržaní všetkých platných predpisov, pre uľahčenie rozlišovanie a pre duchovný pokoj jednotlivých veriacich, otec arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský udeľuje do odvolania dišpenz pre veriacich katolíkov latinského obradu, ktorí sa nachádzajú na území Bratislavskej arcidiecézy, od povinnosti účasti na svätej omši v nedeľu a v prikázaný sviatok. Povzbudzuje tiež k duchovné aktívnej účasti na prenosoch bohoslužieb prostredníctvom rozhlasu, televízie, alebo iných médií, tiež k využitiu možností prijať sviatosť zmierenia a sviatosti oltárnej. PS: Ako správca farnosti Vám pripomínam známe a dôležité pravidlo : Kto chce, hľadá spôsob, kto nechce, hľadá dôvod. A teším sa na to, že sa na svätých omšiach nielen vo všedné dni, budeme naďalej stretávať.

PQ