Duchovné sväté prijímanie

Odporúča sa tým, ktorí z akejkoľvek príčiny nemôžu prijať Eucharistiu, aby si vzbudili dokonalú ľútosť nad hriechmi, úmysel a mohli tak „duchovne“ prijímať. Mnohí svätci z vlastnej skúsenosti dosvedčujú význam duchovného svätého prijímania. Veľký ctiteľ Eucharistie svätý Tomáš Akvinský hovorí, že duchovné sväté prijímanie je „vrúcnou túžbou prijať Ježiša a spojiť sa s ním, ako keby sme ho skutočne prijímali“. Svätý Ignác z Loyoly povzbudzuje v tom zmysle, že duchovné prijímanie je výborným prostriedkom na to, aby sme vrúcne a opravdivo pristupovali k svätému prijímaniu. Duchovné sväté prijímanie odporúčal aj Tridentský koncil.

MODLITBA DUCHOVNÉHO SVÄTÉHO PRIJÍMANIA

Môj Ježišu, verím,
že si v Najsvätejšej oltárnej sviatosti skutočne prítomný.
Klaniam sa Ti a milujem Ťa nadovšetko.
Z lásky k Tebe ľutujem všetky svoje hriechy.
Sľubujem, že sa budem vyhýbať
každej hriešnej príležitosti.
Moja duša túži po Tebe,
ale keďže Ťa teraz sviatostne nemôžem prijať,
príď aspoň duchovne so svojou milosťou do môjho srdca. Daj, aby som vždy žil v tvojej milosti, a tak plnil Tvoju vôľu.
Ty žiješ a kraľuješ na veky vekov. Amen.

Na obrázku může být: text, kde se píše 1 Vykonaj aktviery Vykonaj akt lasky 2 Prihovor Pánovi rednes modlitbu svojou vlastnou modlitbou ktor vyjadruje tvoju lasku alebo vd'ačnost Pánovi. aby si vyjadril svoju vieru Daku šetkym vjeho skutočnú pritomnost honekonenu Eucharistii. nesmiernulasku. KROKY duchovného Svatého prijímania Saletini Rozkvet 3 Vyjadri svoju Pozvi Ježiša túzbu prijat Ho vojst do tvojho srdca Kediže nie ischopny pokornym srdcom žiadaj fyzicky prijat Pána, Pána ktebe prišiel tak vyjadri svoju úprimnu túžbu keby ho mohol prijat prijat ho do svojho srdca. vo sviatosti Eucharistie