Krátky oznam

Milí farníci, v nedeľu 26.9.2021 chceme pri sv. o. v Petrovej Vsi Pánu Bohu poďakovať za tohoročnú úrodu. Budeme radi, ak pri tejto príležitosti niečo pekné z Vašej úrody prinesiete na výzdobu kostola. Tiež oznamujem rodičom a kandidátom sviatosti birmovania, ktorá, ak Pán Boh dá, bude o 4 roky, že v priebehu tohto týždňa je možné na fare alebo v kostole vyzdvihnúť si „prihlášku“. Pripomínam, že po 26.9.2021 už nebude táto možnosť.