Nedeľné oznamy

Milí farníci a priatelia našej farnosti, mám niekoľko oznamov : dnes – v nedeľu 21.3. je zbierka na pomoc prenasledovaným kresťanom a utečencom. V Petrovej Vsi je možné prispieť na tento účel do pokladničky na vchodových dverách kostola a do košíka počas adorácie. Adorácia s možnosťou prijať sviatosť zmierenia a sväté prijímanie je od 12:30 do 16.30. Na krížovú cestu si nezabudnite vziať kamene.