Zrušenie dišpenzu od 6. 3. 2022

Dišpenz od povinnosti účasti na svätej omši, ktorý platil od 11. novembra 2021, bude počnúc 6. marcom 2022 – t.j. od 1. pôstnej nedele, zrušený.