Nedeľné pozdravy

Milí farníci a priatelia našej farnosti! Názov dnešnej témy je :<spovednica>. Bolo to v začiatkoch mojej kariéry v Južných Čechách, kde som pôsobil vo vysoko nadštandartných farnostiach. Veľa sa toho opravilo, vytvorili sa rôzne spoločenstvá, žili sa pekné a hodnotné vzťahy. Pri jednej príležitosti mi môj predchodca – 80 ročný pán dekan Kostelecký – povedal: „Je to pekné vidieť a počuť, ako sa farnosti menia k lepšiemu. Opravené fary a kostoly, živé spoločenstvá… Ale prosím, pamätajte si, že opravdivé oživenie farnosti nastane, keď budete musieť opraviť, alebo urobiť novú spovednicu.“ Povzbudzujem Vás k zamysleniu a k zmene postojov k sviatosti zmierenia, ľudovo – k svätej spovedi. Takže je dôležité chodiť na spoveď pravidelne – aspoň raz za mesiac. Nie pravidelne raz či dva razy za rok. Pred spoveďou sa dobre pripravíme. Vážim si tých, ktorí si v rámci prípravy aj napíšu to, čo chcú vyznať. Je to veru povrchné prísť po pol roku alebo po roku a nemať hriechy alebo nevedieť z čoho sa spovedať. Na začiatku je dobré spomenúť, kedy bola posledná spoveď. Vôbec nie je dôležité kde a u koho sa spovedame. Spovedame sa z hriechov, to znamená zo zlých myšlienok, slov, skutkov a z toho, čo dobré sme zanedbali. Nehovorme koľko a čo a kedy sa modlíme, koľko chodíme do kostola, koľko dobra vykonáme. Nehovorme o svojich chorobách ani o hriechoch druhých. Nehovorme, že človek je taky a onaký, ale Ja som taký alebo Ja robím to a to. V úkone ľútosti nesľubujme, že sa polepšime, ale že sa chcem polepšiť. Prichádzajme na spoveď v priebehu mesiaca, nielen pred 1.piatkom. Aj teraz v nedeľu počas adorácie 14.00 – 18:00 budem k dispozícii v Petrovej Vsi a potom celý týždeň pred sv.omšou od 16:00, v Letničí od 18:00. Je dobrou správou pre nás, že máme možnosť. Nikto z odvážnych a tých, čo naozaj žijú duchovný život sa nevyhovara na prekážky a nemožnosť. Povzbudením pre mňa bol aj mladík, ktorý 12,5 km absolvoval kvôli spovedi a eucharistii. Alebo aj rodinka byvajuca 10 km od Petrovej Vsi. Aj k tým, čo nemôžu prísť do kostola, rád prídem domov. Neodchádzajme na večnosť bez spovede a eucharistie. V žalme sa píše, že blahoslavení tí, čo zomierajú v Pánovi. A vždy si urobme predsavzatie, čo chceme zmeniť, vylepšiť, odstrániť do najbližšej spovede. Majme v sebe túžbu zdokonaliť svoj charakter a čo najviac sa podobať Ježišovi. A hlavne žiť v priateľstve s Bohom. Padre Quirín