Nedeľné pozdravy

Milí farníci a priatelia našej farnosti! V cykle nedeľných pozdravov (kým sa okolností nezmenia) sa Vám chcem prihovarať touto cestou – FB a web. Dnes na tému : Zimná príprava. Medvede odpočívajú zimným spánkom, čerpajú silu na letnú sezónu malín a čučoriedok. Športovci v určitých disciplínach v zime veľa trénujú, aby načerpali energiu, nabrali svalovú hmotu, získali potrebnú kondíciu, aby dobre obstáli v jarných či letných súťažiach. Pán nám dáva zimný čas v týchto okolnostiach pandémie a lockdownu. Je to pre nás dobrá správa. Máme veľké obmedzenia ale aj veľké možnosti. Možnosť budovať pekné rodinné vzťahy, aj spoločenské. Možnosť odpočinúť si. Možnosť premýšľať a prehodnocovať. Možnosť rásť vo viere. Prajem Vám všetkým, aby sme vzali do svojich rúk zodpovednosť za osobný rast vo viere. Sledovanie sv.omši a iných pobožností s vnútorným I vonkajšim sústredenim, čítanie Písma sv., spoločná modlitba v rodine, výuka náboženstva malých detí a školákov zo strany rodičov, šuduim Youcat – u birmovancov, čítanie hodnotných kníh, sledovanie dobrých filmov… Nezabudnime na sviatosť zmierenia, a Eucharistiu. Tieto a možno aj ďalšie aktivity nech sú súčasťou <duchovného tréningu >. Keď nastanú slobodnejsie časy, nech nás nájdu pevnejsich vo viere, horlivejšich v láske a pripravených s odvahou prijať nové výzvy. Prajem Vám a od Pána vyprosujem nádhernú nedeľu a pozitívne prežitý nasledujúci týždeň! Padre Quirín