Sv. omša a požehnanie kaplnky sv. Urbana

« 1 z 3 »

Sv. omša za členov hasičského zboru

« 1 z 2 »

Procesia Božieho Tela – Petrova Ves

« 1 z 4 »

Prvé sväté prijímanie

Veľkonočné sviatky

Zelený štvrtok


Veľký piatok

« 1 z 2 »

Biela sobota

« 1 z 3 »

Kvetná nedeľa

Vianoce v Petrovej Vsi

Polnočná sv. omša

Koledníci s  Dobrou novinou

« 1 z 3 »

Jasličková slávnosť

« 1 z 5 »

Mikuláš – Letničie

« 1 z 2 »

Mikuláš – Petrova Ves

« 1 z 4 »

Dušičková pobožnosť za zosnulých na cintoríne v Petrovej Vsi