Sv. omša za členov hasičského zboru

« 1 z 2 »

Procesia Božieho Tela – Petrova Ves

« 1 z 4 »

Prvé sväté prijímanie

Veľkonočné sviatky

Zelený štvrtok


Veľký piatok

« 1 z 2 »

Biela sobota

« 1 z 3 »

Kvetná nedeľa

Vianoce v Petrovej Vsi

Polnočná sv. omša

Koledníci s  Dobrou novinou

« 1 z 3 »

Jasličková slávnosť

« 1 z 5 »

Mikuláš – Letničie

« 1 z 2 »

Mikuláš – Petrova Ves

« 1 z 4 »

Dušičková pobožnosť za zosnulých na cintoríne v Petrovej Vsi

Poďakovanie za úrodu i blahoželanie Pátrovi Viktorovi

V nedeľu 25. septembra bolo súčasťou sv. omše slávnostné poďakovanie za
tohtoročnú úrodu. Náš farský kostol sme vyzdobili plodmi záhrad a polí, obetné dary
prinášala krojovaná mládež. Na záver sme srdečne zablahoželali Pátrovi
Viktorovi k jeho životnému jubileu a zaželali mu veľa Božej milosti, mnoho
síl a pevné zdravie.

« 1 z 2 »