Národná púť do Šaštína

Na púť k Sedembolestnej Panne Márii do Šaštína sa vybrali aj mnohí veriaci z našej farnosti. Táto skupinka pútnikov putovala s Pátrom Martinom. Dvojica mladých v krojoch niesla aj obetné dary – ovocie a víno.

Cyrilometodská ratolesť

Na Cyrilometodskej ratolesti pri Kostole sv. Margity v Kopčanoch (3. 7. 2016) sa zúčastnili veriaci aj z našej farnosti.

Farská púť – Krakov

« 1 z 6 »

Procesia Božieho Tela – Petrova Ves

« 1 z 3 »

Procesia Božieho Tela – Letničie

« 1 z 2 »

Prvé sväté prijímanie

« 1 z 2 »

Zoslanie Ducha Svätého – hodová sv. omša

Počas hodov boli na bočných oltároch vystavené obrazy sv. ruženca od p.
Štefánie Matulovej.

« 1 z 2 »

Biela sobota

« 1 z 4 »

Veľký piatok

« 1 z 2 »

Koledovanie Dobrej noviny

« 1 z 2 »