Prvé sväté prijímanie

« 1 z 2 »

Zoslanie Ducha Svätého – hodová sv. omša

Počas hodov boli na bočných oltároch vystavené obrazy sv. ruženca od p.
Štefánie Matulovej.

« 1 z 2 »

Biela sobota

« 1 z 4 »

Veľký piatok

« 1 z 2 »

Koledovanie Dobrej noviny

« 1 z 2 »

Jasličková pobožnosť – Petrova Ves

« 1 z 5 »

Jasličková pobožnosť – Letničie

Mikuláš – Letničie

Sviatosť Birmovania

« 1 z 3 »

Jasličková pobožnosť – Petrova Ves

« 1 z 2 »