Požehnanie obnoveného kostola v Letničí

V sobotu (11. 11. 2017) pri večernej sv. omši v Letničí bude slávnostné požehnanie obnoveného kostola. Obnovený kostol požehná J.M. Michael Josef Pojezdný, O. Praem., strahovský opát. Všetkých srdečne na túto slávnosť pozývame.kostol Letničie

Poďakovanie za úrodu

« z 4 »

Sv. omša a požehnanie kaplnky sv. Urbana

« z 3 »

Sv. omša za členov hasičského zboru

« z 2 »

Procesia Božieho Tela – Petrova Ves

« z 4 »

Prvé sväté prijímanie

Veľkonočné sviatky

Zelený štvrtok


Veľký piatok

« z 2 »

Biela sobota

« z 3 »