Biblia pre všetkých

Pozývame na súťaž Biblia pre všetkých, ktorá je určená pre všetky vekové generácie. Súťažné družstvo sa skladá s troch súťažiacich. Prihlásiť sa treba do budúcej nedele (28. 2. 2016). Je to príležitosť využiť pôstnu dobu na štúdium Sv. Písma. Pre tento ročník je podkladom Evanjelium sv. Lukáša.

Koledovanie Dobrej noviny

« z 2 »

Jasličková pobožnosť – Petrova Ves

« z 5 »

Jasličková pobožnosť – Letničie

Mikuláš – Letničie