Jasličková pobožnosť – Petrova Ves

« z 5 »

Jasličková pobožnosť – Letničie

Mikuláš – Letničie

Sviatosť Birmovania

« z 3 »