Vianoce v Petrovej Vsi

Polnočná sv. omša

Koledníci s  Dobrou novinou

« z 3 »

Jasličková slávnosť

« z 5 »

Vianoce

  • V sobotu bude štedrý deň. Od 12.00 hod. bude v predsieni kostola betlehemské svetlo. Štedrú večeru začnime vo všetkých rodinách v rovnakom čase tj. o 18,00 hod. modlitbou Anjel Pána. Potom si prečítajme evanjelium o narodení Pána Ježiša. Polnočná sv. omša bude v Letničí o 22,00 hod. a v P. Vsi o 24,00 hod.
  • V nedeľu bude prikázaný sviatok Narodenie Pána. V tento deň bude farská ofera. V televízii na STV1 môžeme o 11,55 hod. sledovať požehnanie Urbi et Orbi z Ríma.

Mikuláš – Letničie

« z 2 »

Mikuláš – Petrova Ves

« z 4 »

Dušičková pobožnosť za zosnulých na cintoríne v Petrovej Vsi

Poďakovanie za úrodu i blahoželanie Pátrovi Viktorovi

V nedeľu 25. septembra bolo súčasťou sv. omše slávnostné poďakovanie za
tohtoročnú úrodu. Náš farský kostol sme vyzdobili plodmi záhrad a polí, obetné dary
prinášala krojovaná mládež. Na záver sme srdečne zablahoželali Pátrovi
Viktorovi k jeho životnému jubileu a zaželali mu veľa Božej milosti, mnoho
síl a pevné zdravie.

« z 2 »

Putovanie po Prahe

Na jednodňové putovanie po pražských pamätihodnostiach sa s pátrom Bazilom vydalo 18 výletníkov z našej farnosti, zájazd doplnili záujemcovia z Unína a Radimova. Program bol bohatý a vyčerpávajúci – navštívili Strahovský kláštor, Pražskú Loretu, kostol s Pražským Jezulátkom, Karlov most, Václavské námestie, Staromestské námestie a Orloj. Posledným bodom programu bolo vo večerných hodinách svetelné predstavenie Křižíkovej fontány.

« z 2 »

Národná púť do Šaštína

Na púť k Sedembolestnej Panne Márii do Šaštína sa vybrali aj mnohí veriaci z našej farnosti. Táto skupinka pútnikov putovala s Pátrom Martinom. Dvojica mladých v krojoch niesla aj obetné dary – ovocie a víno.